Skal vi selge alt og gi til de fattige?

Jeg håper at du kan skrive litt om den rike unge mannen en gang du har lyst og tid til det. Ofte er jeg veldig knyttet til det jordiske, det er dumt. Jeg tror nemlig ikke at jeg ville hoppe på lasset om jeg var denne mannen og solgt alt jeg eide. Og jeg tror at jeg hadde hatt vanskelig for det viktigste, som var andre steg også, å følge Jesus. I det siste har jeg alltid stoppet ved denne teksten i en andaktsbok. Jeg har lett for å tenke at Jesus vil si meg noe når tekster stadig kommer tilbake til meg. (Margit, skoleelev)

SVAR:

Det er mye å si om den rike unge mannen, som er omtalt i Lukas 18,18-27. Det kan hende han var helt oppe i 40-årsalderen, altså neppe en tenåring. Ting tyder på at han var medlem av jødenes høye råd, altså en mektig mann. Han tiltaler Jesus som en lærer og bruker ordene «Gode mester». Jesus liker ikke det, for bare én er god – Gud. Mannen skaper et litt smiskete inntrykk.

Det er tydelig at denne unge mannen er hva vi kaller selvrettferdig – han mener oppriktig at han har holdt alle budene. Han står sterkt i samfunnet, og Gud må være fornøyd med ham, tenker han. Men han er likevel litt usikker.

Jesus så at han trengte en vekker. Mesteren ville gi ham et nytt syn på stillingen hans innfor Gud, hva hjertet hans var knyttet til, og at det å følge Jesus kan innebære radikale valg. Mannen trengte å bryte med alt han var bundet til. Da Jesus slik satte det på spissen, viste det seg at mannen ikke klarte å løsrive seg.

Jesus vil ikke si at alle som disponerer en del penger, skal selge alt og gi til de fattige. Jesus snakket til én person der og da som trengte å vende om i hjertet fra sin kjepphøye religiøse innstilling. Var han virkelig villig til å følge Jesus?

Enten vi har mye eller lite penger, er unge eller gamle, trenger vi å bli vekket opp i hjertet: Lar jeg Guds vilje komme først i livet mitt? Er Guds rike viktigst for meg? Det innebærer ikke et liv preget av fattigdom og mangel. Herren vil velsigne dem som vil følge ham – både her i tiden og siden i evigheten.

OPKL199

Powered by Cornerstone