Hvordan vite at Jesus …

Hvordan kan du vite at Jesus er i ditt liv? Hvordan bli en bedre disippel? (David 16 år)

SVAR:

Kjære David, Du stiller et godt spørsmål. Hvis du tror på Jesus og står fram blant folk som en som tror på ham, da tar Jesus bolig i deg. Da er du en kristen, om du ikke alltid føler det slik. Bibelen lover: “Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.” (Rom 10,9)

Å være troende opplever vi forskjellig fra tid til tid. Stundom er vi sikre og overbeviste. Andre ganger vakler vi og tviler vi.

Heldigvis får vi alltid komme til Jesus med usikkerheten. Så kan han ved sin Hellige Ånd gi den overbevisningen vi trenger for å leve videre.

Paulus skrev til de første kristne i Tessalonika: “Vi vet dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud.” (1. Tess 1,4) Det kommer ikke an på om vi er flinke til å tro. Men Gud har utvalgt oss til å ha Jesus i våre liv, fordi han elsket oss så høyt at han ga Jesus som en soning for syndene våre. Tror du på dette, er frelsesgaven din. Da er du elsket og utvalgt.

Om disse første kristne i Tessalonika skrev apostelen at “dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd” (vers 6). Trengselen kan bestå i mange ting, men også at vi kan komme i tvil om Jesus virkelig er med oss, særlig når vanskeligheter tårner seg opp. Gleden i Den Hellige Ånd får vi når vi merker Herrens smil til oss i hverdagen.

Paulus skriver om å være etterfølgere av Herren og apostlene. Vi følger Jesus ved å merke oss og følge det apostlene har forkynt oss på vegne av Jesus. Det finner vi i Bibelen. Det er også fint å følge gode kristne forbilder som allerede følger Jesus. Du bør finne deg gode kristne veiledere og forbilder du også. Og vær aktivt med i et kristent fellesskap.

OPKL204

Powered by Cornerstone