Ønsker å følge Jesus – hvordan skal jeg gå frem?

Jeg er ei jente på 20 år. Og har nylig "innrømt" for meg selv at jeg er kristen og ønsker å følge Jesus. Har alltid følt et savn fra jeg var liten etter å be, gå i kirken og be bordbønn og lignende. Mitt store problem er: Hvordan skal jeg gå frem?

Jeg har kontakt med noen i baptistmenigheten i nærheten av meg, og de ønsker at jeg kommer og besøker dem der. Men jeg er så flau og vet ikke om det er rett.

Jeg er så uerfaren med Gud og Jesus og alt som følger med. Hvordan vet jeg at det er riktig å gå til baptistmenigheten og ikke andre?

Hvordan ber jeg? Hva skal jeg be om?

Føler jeg står på stedet hvil og kommer ingen vei. Familien min er ikke troende, og jeg er ikke døpt. (JM)

SVAR:

Brevet ditt gjorde meg glad. Det viser at Den hellige ånd arbeider med unge mennesker og kaller dem til å følge Jesus også i dag.

Men det er en utfordring at det ikke er et aktivt kristent ungdomsarbeid mange steder, og at kristendomsundervisningen i skolen er svekket.

Du spør hvordan du kan be. Disiplene av Jesus stilte det samme spørsmålet til ham. Da svarte han med å lære dem bønnen Fader Vår. Hvis du slår opp i Bibelen, i Lukas, kapittel 11, vil du lese selv.

Når vi ber, trenger vi ikke bruke fine ord. Vi kan bare i tanken eller med hviskende ord snakke med Jesus. Han vet hva vi trenger, han vet hva som er best for oss. Da er bønnen i stor grad at vi sier at vi overlater alt til ham. Selvsagt kan du snakke med Jesus om alt du er opptatt av. «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» (Filipperbrevet 4:6-7)

Hvilken menighet skal en velge å gå i? Vær opptatt av å finne en forsamling der det er god forkynnelse ut fra Bibelen. Du bør tenke på at miljøet ikke er for lite og trangt.

Jeg kan vel røpe at vi har fått kontakt via mail, jeg har fått vite hvor du bor, og jeg har anbefalt et miljø i nærheten, der det er bibelskole og mye ungdom. Jeg vil oppmuntre deg til å ta et år på bibelskole for å lære mer om den kristne troen.

Det vil også være en hjelp for deg å bekjenne for andre at du er en kristen. Kanskje får du kritikk og motstand, men du vil også få nye venner.

Og så bør du lese i Bibelen. Begynn gjerne i Det nye testamente, der du blir kjent med Jesus.

Jeg ber til Gud at han tar seg av deg. «Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.» (Fil 1:6)

OPKL388

Powered by Cornerstone