Hadde Paulus en eller flere samboere?

Hei Asbjørn, én har skrevet til meg at Paulus tok med seg en hustru som han ikke giftet seg med, og at alle prester vet det. Ja, jeg har også hørt at Paulus hadde en kvinne i hver by han kom. Dette er i hvert fall helt nytt for meg. Jeg lurer på om du har noen faktaopplysninger. Jeg prøvde å lete etter det, men kanskje du har et skriftsted. (IS, kvinne, 43 år)

SVAR:

Hei tilbake! Det er overhodet ikke sant at Paulus tok med seg en dame på reisene sine, eller at han levde med flere på forskjellige steder. Men sånne rykter setter noen ut av og til. Jeg har hørt dem, jeg også.

Hvorfor kan ikke dette være sant?

Paulus hadde mange motstandere. De likte ikke at han forkynte om nåden i Kristus, om frelse uten betingelser, bare ved tro, og ikke ved gjerninger. Hadde han levd tvilsomt moralsk sett, kan du være sikker på at det hadde kommet opp, og apostelen ville ha mistet all troverdighet. Hvis det fantes et fnugg av sannhet i slike anklager, ville det vært tydelige spor i kirkehistorien.

Paulus var klinkende klar når han skrev om ekteskapet: «Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.» (1Tess 4:4-5)

De fleste kristne lederne var gift, og det var en rett de hadde: «Har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas [Peter]?» (1Kor 9:5) Men Paulus sa fra seg denne og andre rettigheter for å kunne konsentrere seg om arbeidet, uten å være bundet av ektefelle og familie.

Den som skal være leder i en menighet, kan ikke være samboer eller gjengift: «En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann …» (1Tim 3:2)

Tilsvarende gjaldt for kvinnelige ledere, de som var «menighetens enker»: «Hun må ha vært én manns kone» (1Tim 5:9)

Paulus visste at både kvinner og menn kan fristes til å ha sex uten å være gift, enten det var heteroseksuelt eller homoseksuelt. Han sier klart, og dette er Guds ord til alle tider, også til oss: «Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann.» (1Kor 7:2)

Dette betyr ikke at han avviste det å leve enslig. Han så på det som et kall han for sin del gikk inn i, men han påla ingen andre å leve alene. «Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.» (1Kor 7:7-9)

På Paulus’ tid var det noen sexfikserte menn som banket på dørene hos enslige kvinner og tilbød dem en erotisk opplevelse. Men de gjorde det naturligvis for å nyte det selv. Det verste var at de prøvde å bli godkjent som aktive i menighetene samtidig som de opptrådte umoralsk. Paulus beskriver dem slik: «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk! Blant dem er også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som er nedlesset i synder, slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne.» (2Tim 3:5-7)

Som du skjønner er det helt umulig at en apostel som til de grader setter tingene på plass, kunne være bundet av seksuelle synder.

Paulus ble baktalt, men skrev: «Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut.» (1Kor 4:12)

Paulus besto prøven. Vi må ikke bringe videre stygge og usanne rykter om ham.

OPKL390

Powered by Cornerstone