Er livet verdt å leve?

Er livet verdt å leve? (Gutt 16 år) SVAR: Du er ung, og du har all rett til å stille de grunnleggende spørsmålene: Hvorfor lever jeg? Hva er hensikten og meningen med livet? Har livet en verdi i seg selv?

Spørsmålet ditt vil bli besvart helt forskjellig etter hvem du spør. Selv vil jeg svare ut fra troen på Gud og Jesus. Jeg er blitt overbevist om at Bibelen gir oss den sanne forståelsen av livet og verden.

Hvis vi lever uten Gud og troen på ham, vil Bibelen tale om «det tomme livet dere overtok fra fedrene». Men Kristus kom som frelser og kjøpte oss fri fra dette livet. Det skjedde ikke «med forgjengelige ting som sølv eller gull» - «det var med Kristi dyrebare blod.» (1Pet 1:18-19)

Det er apostelen Peter som med disse ordene forklarer grunnlaget for det nye og meningsfylte livet. Han satte Jesus høyt over alt annet, og han sa at troen på ham er mye mer verdt enn forgjengelig gull. (1Pet 1:7)

Apostelen Johannes, som også ble godt kjent med Jesus og fikk i oppdrag å fortelle om alt Jesus sa og gjorde, ga også en forklaring på hva som er meningen med livet. Livet og meningen ble gjort kjent av Gud selv, det ble åpenbart, som han uttrykker det:

«Livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.» (1Joh 1:2)

Med disse ordene sa han at Jesus er livet, det har trådt inn i verden med ham. Det er Jesus som er livet.

Derfor kunne Johannes si: «Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» (1Joh 5:12)

Bibelen er klar og entydig på dette at meningen med livet er knyttet til Kristus. Apostelen Paulus former det slik: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» (Gal 2:20)

Han følte at Kristuslivet var den største verdien og selve meningen i livet. Da han satte Jesus på topp i livet sitt, for å si det slik, mistet alt annet verdi: «Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus.» (Fil 3:8)

Nå er det ikke slik å forstå at livet uten Kristus går på tomgang. Om Far i himmelen sa Jesus: «Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» (Matt 5:45)

Menneskelivet har en mye større verdi enn dyrenes og fuglenes liv. Jesus sa: «Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene!» (Luk 12:24)

Det gledelige og ufattelige ved livet i troen på Jesus, er at det fortsetter etter døden som et liv sammen med Jesus. Paulus satte det på spissen da han sa: «Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde.» (1Kor 15:19-20)

Derfor vil jeg si: Be Jesus gi deg en trygg tro på ham. Hør og les om ham, lær alt du kan om Bibelen, og voks i innsikt i et fellesskap eller en forsamling med andre troende.

Da jeg leste det korte spørsmålet ditt, kom jeg til å tenke på dette:

Hva slags holdning eller innstilling har du når du spør? Er du mismodig eller pessimistisk? Er du mer nøytralt nysgjerrig? Hvis du generelt sliter med depresjon eller et lavt selvbilde, synes jeg du bør søke hjelp hos noen som kan være med og nøste i fortiden din. Av og til kan vanskelige følelser hindre oss i å se klart.

Du er 16 år og har livet foran deg. Jeg skriver dette akkurat på dagen da jeg fyller 70 år. Jeg er kommet på oppløpssiden i livets maratonløp. Jeg har fått leve et rikt og meningsfylt liv i fellesskap med Kristus. Jeg er blitt overbevist om at livet vårt ikke har noen mening i seg selv, men i forholdet til Gud og troen på Jesus.

Livet byr på både nedturer og oppturer. Når jeg tenker tilbake, må jeg si det slik: Alt har ikke hatt en mening, men det aller meste har vist seg å få en mening.

Til slutt siterer jeg en lærer og poetisk vismann, Karl Sandsmark:

Mening med ditt liv
har et direktiv:
Finn Guds mening først,
den er alltid størst.

OPKL394

Powered by Cornerstone