På jorden etter døden?

Hva mener kristendommen om livet etter døden? Er det mulig å være på jorden etter døden? (Roger 19 år)

SVAR: 

I det ordet som kalles “Den lille bibel”, gir Jesus et svar, at han er kommet som frelser, for at “hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh 3,16). Jesus sier dermed at det fins to veier videre fra livet her på jorden, enten til fortapelsen, eller til det evige livet sammen med Jesus. Troen på Jesus avgjør veivalget.

Det største ved livet etter døden for en kristen er å møte Jesus og være sammen med ham: “Dere skal være der jeg er”. Alt annet blir smått i forhold til dette. Kirkefaderen Augustin skildrer det evige livet slik: “Gleden skal bli så stor at den aldri kan mettes, det skal være i slik en overflod at den ikke kan regnes, så uendelig at dens mål ikke kan fastsettes, så dyrebar at den aldri kan verdsettes. Vi skal elske uten grense, se uten å bli trett, og vår glede skal aldri ta slutt.”

Når du leser i Bibelen, vil du finne mange antydninger og bilder om hva som venter den troende etter døden. Jesus snakker om at han har gjort en bolig klar for oss (Joh 14,1-6). Evigheten kalles Himmelen, Guds rike, det nye Jerusalem, paradis. I en visjon så Johannes en ny himmel og en ny jord “stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud prydet for sin brudgom … Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.” (Åp 21,1-3) Det kan tenkes at det nye livet på overraskende mange måter ligner livet her, men at den viktigste forskjellen er at Gud er synlig til stede blant oss, og at alt ondt er borte.

Så spør du om det er mulig å være på jorden etter døden. Jeg finner ikke noe i Bibelen som tyder på at vi får et liv nummer to i den verden som nå eksisterer. Noen religioner antyder noe om en reinkarnasjon, ja, at en til og med kan bli et dyr i neste liv. Dette er ikke kristen lære.

Kan vi dukke opp som engler eller gjenferd? Det finner jeg heller ingen grunn til å tro. Djevelen og onde ånder kan bløffe og late som de er avdøde personer og prøve å lure folk. Derfor er det viktig at vi holder oss til Jesus og den Bibelen han har autorisert. “I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale.” (Kol 2,3-4)

OPKL208

Powered by Cornerstone