Jeg har angst og PTSD

Jeg har angst og PTSD, som er slitsom og gjør meg konstant trøtt og sliten. (B., gutt, 17 år)

SVAR:

Det er ikke alle leserne våre som vet hva PTSD er. Bokstavene er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse. Mange har opplevd en eller annen skremmende hendelse. De kan ha følt seg truet fysisk eller psykisk. Det kan ha rammet en selv eller noen en er glad i. Slike ting kan skape arr i sinnet.

De som har vært i dramatiske situasjoner under krig, blir ofte plaget av PTSD i lang tid etterpå, kanskje for resten av livet. Først i den senere tid har en innsett at lignende traumer kan ramme personer som har vært utsatt for vold, sett slåsskamper mellom foreldre og barn, opplevd dramatiske ulykker på nært hold, vært ute for brann, oversvømmelse eller jordskjelv.

Minnene om de sterke opplevelsene kan dukke opp igjen og gjøre en handlingslammet når en blir vitne til noe tilsvarende senere i livet.

Det forskes på kjemiske stoffer i hjernen som trigger slike reaksjoner. Uansett hva en finner ut om dette, er det et faktum at PTSD kan passivisere og gjøre en person stadig trøtt og sliten.

Andre symptomer kan være at en får «flashbacks» - en plutselig gjenopplevelse av det sjokkerende. En kan ha vonde drømmer og skremmende tanker. Noen vil holde seg unna steder og hendelser som minner om opplevelsen. Andre vil ha sterk skyldfølelse, være deprimert og bekymret.

De som ikke får hjelp med vanskene sine, kan ha søvnproblemer, lett bli opphisset og bli overdrevent sint uten påviselig grunn.

Hvem som helst kan få PTSD, uansett alder. En kan få hjelp av å samtale om det som har skjedd, for eksempel bli med i en støttegruppe. Så kan en lære om traumer, om hvordan de virker, og lære seg å takle sinne, få gode søvnvaner og i det hele leve et sunt liv.

Det virker som du gjerne vil fortelle meg om hva som gjør deg sliten. Ja, det er alltid godt at vi er åpne, så vi kan bære byrdene for hverandre, som Bibelen sier. (Gal 6:2)

Kanskje du som har opplevd noe skremmende, kan advare vennene dine mot å se voldelige hendelser, henrettelser og tortur på skjerm. Noen har nok mer anlegg for å få PTSD enn andre, men vi vet ikke hvem som er mest utsatt. Derfor gjelder det samme på dette området som med alkoholbruk. Ti prosent av dem som drikker, mister kontrollen i større eller mindre grad.

Så vil jeg råde deg til ikke å se på deg selv som et offer. Hvis du synes altfor mye synd på deg selv, kan det skape vansker både for deg selv og dem du omgås. Svært mange mennesker har synlige eller usynlige skavanker. I mange tilfeller kan de kanaliseres til noe godt og gi styrke.

Jeg tenker ofte på det spørsmålet som stilles i Bibelen: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» Paulus nevner sju eksempler på opplevelser som kan skape traumer: «Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd.» (Rom 8:35) Angst nevnes som nummer to her.

Apostelen er overbevist om at ingenting «skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 8:39)

Legg deg selv, med alt du har av PTSD, evner, sår, muligheter, svakheter og talenter i Jesu hender, så vil han lede deg gjennom livet og gi deg sin spesielle fred.

OPKL395

 

Powered by Cornerstone