Under blodets beskyttelse - er det bibelsk?

Kjære pastor! Nå kommer jeg med et spørsmål. Jeg har godtatt at vi kan være under Jesu blods beskyttelse. Men jeg snakket med en i dag som ikke visste om dette. Tar jeg feil? Er dette bibelsk? Kan en by eller et bygg være under Guds beskyttelse?

Jeg vet at mange ba for byen vår, og det som jeg har forstått, er at de ba om at byen skulle være blodsbeskyttet, og Gud da skulle gjeninnta byen. Og jeg har hørt at mange satanister får problemer og er blitt frelst fordi de vil være på vinnerlaget. De søker hjelp for å bli fri.

Hva skal jeg si til vedkommende som ikke synes det er bibelsk? (ML, kvinne)

SVAR:

Tanken om beskyttelse av blodet stammer fra israelittenes utgang fra Egypt (2 Mosebok 12), der de skulle stryke blod fra offerlammet på dørstolpene. Når dødsengelen gikk gjennom landet, ville de som var gjemt bak blodet, bli frelst og beskyttet. I Hebreerbrevet blir Moses beskrevet som en troens mann, og det står om ham: «I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene.» (Hebr 11:28)

Jesus er vårt nye lam. Han ofret seg selv. Som det står skrevet: «Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.» (Hebr 10:12-14)

Legg merke til at dette ordet peker i to retninger. Den ene er det kosmiske eller universelle. Det er snakk om «hans fiender». Det må gjelde djevelen, englene hans, og de som har valgt å følge Satan i stedet for å bøye seg for Jesus. De skal en gang måtte ydmyke seg for Jesus og innrømme at han er Herre, tross alt.

Så omtales «dem som helliges». Det er Guds barn som er frelst ved å tro på Jesus. De er blitt gjort fullkomne i Guds øyne på grunn av Guds eneste offergave, Jesus, og Jesu dyre offerblod.

Kan vi be om blodsbeskyttelse for mennesker, også når de er frelst og tror?

Ja, vi kan minne Gud om løftene hans, og at han ut fra løftene må beskytte hver enkelt som tror på ham.

Hva så med blodsbeskyttelse for byer? Her er jeg litt mer usikker. Det står om at Gud kan la velsignelse hvile over en dal (Sal 84,7), over hus (Esek 44,30) og over etterkommerne våre (Jes 44,3).

Herren er mer opptatt av mennesker enn av ting. «Han … velsigner barna i byen.» (Sal 147:13) Alle ting i denne verden skal gå til grunne, men de som er frelst, blir til evig tid. Derfor må vi be om at Kristi dyrebare blod blir gjort kjent som det store middelet til frelse.

OPKL396

Powered by Cornerstone