Bare i Nytestamentet?

Mange bruker bare å lese i Det Nye Testamentet, og mener at det er det viktigste. Stemmer dette? Hvorfor er Gud ”strengere” i Det Gamle Testamente, der han straffer menneskene? (Elise 16 år)

SVAR:

Jeg tror det er rett at unge mennesker bør lese mest i Det nye testamente. Der blir vi kjent med Jesus. I evangeliene forteller de som møtte Jesus, om hva han sa og gjorde. I brevene får vi nærmere forklart hva budskapet om Jesus betyr og hva frelsen innebærer. Gjennom alt får vi veiledning om hvordan vi skal leve til behag for Gud.

Det gamle testamente forteller om skapelsen og hvordan Gud valgte seg ut et spesielt folk, jødefolket, som han ville lede på en spesiell måte. GT er i stor grad en lovbok og en historiebok for dette utvalgte folket. Historiene har mye å lære oss. Men mange av de detaljerte lovene er ikke bekreftet av Jesus eller nytestamentet ellers.

I Det nye testamente er den nye kirken som Jesus innstiftet, blitt innpodet på den gamle roten. Derfor må GT leses i lys av Jesus og evangeliet. Nye bibellesere trenger hjelp og veiledning for å skjønne alle sidene ved dette.

Gud har ikke forandret seg. Han er den samme gjennom alle tider. Bibelen sier at vi skal se Guds strenghet og Guds godhet. Han er like skarp i sin avvisning av synd og urettferdighet som han alltid har vært. Han viser den samme tålmodighet og barmhjertighet som han alltid har vist. Bibelen i sin helhet utdyper dette bildet av Gud.

Jeg gir deg gjerne det rådet, Elise, at du legger inn et år på en bibelskole eller lignende i fremtidsplanene dine. Da vil du få hjelp til å forstå Bibelen som en helhet, og at alle skrifter vitner om Jesus. Bibelen er en vidunderlig bok.

OPKL212

Powered by Cornerstone