Trenger vi å være med i en kirke?

Nå er jeg ganske forvirret. Veldig mange av prestene og de fleste biskopene vil at kirka skal velsigne alle slags par, også de som lever sammen av samme kjønn. Det sjette budet lyder: «Du skal ikke bryte ekteskapet.» Og det er vel gifting mellom kvinne og mann ekteskapet handler om? Da er vel sex utenom det å se på som ekteskapsbrudd? Jeg har mest lyst til å melde meg ut av kirka, men ser ikke klart noe alternativ der jeg bor. Trenger vi i det hele tatt å være med i et kirkesamfunn? Jeg vil gjerne være en kristen, men er det nødvendig at jeg drasser med meg all striden og forvirringen i kirka? Kan vi ikke bare tro på Gud på egenhånd? (Anonym mann)

SVAR:

Det er ikke noe nytt at folk gir opp kirken de er med i. Da må du huske: Det kristne fellesskapet på det lokale plan er viktigere enn hva de store kirkesamfunnene står for. Jeg sier ikke at vi kan godta hva som helst fra biskoper, kirkemøter og kommisjoner. Men de vil alltid komme med menneskelige feil, og noen kirkeledere er fryktelig redde for ikke å være politisk korrekte.

Tenk på deg selv: Du er plassert i en by, bygd eller nabolag. Her blir kristentroen din satt på prøve: Er du en disippel og etterfølger av Jesus der du bor? Klarer du å være det alene?

Blant de første kristne var det noen som prioriterte ned det å komme sammen med andre troende. På den bakgrunnen fikk de oppmuntringen i Hebreerbrevet:

«La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» (Heb 10:24-25)

Du kan ikke så lett overleve som en kristen helt alene. For dagen nærmer seg – dvs. avslutningen av denne tidsalderen og dommens dag. Tidene vil bli tøffere. Da trenger vi all den gjensidige oppmuntringen og støtten vi kan få.

Forsamlingen av de troende kalles for Kristi legeme. Kroppens organer er avhengige av hverandre. Du har en eller flere gaver du kan bidra med, og andre kan utfylle deg der du er svak. I Kristi kropp får du den åndelige maten du er så avhengig av.

Vi trenger å lære mest mulig om Jesus. Det hjelper god forkynnelse til med. Jesus fortalte oss at Skriften gir den sanne åpenbaringen om ham, om frelsen og i det hele alt vi trenger for det åndelige livet.

Hvis du lykkes med å vinne noen for Kristus, tror du at du kan hjelpe dem videre på troens vei på egen hånd? De trenger å bli ført inn i et bredere kristent miljø.

«Kirkens ansikt er en synders ansikt,» sa Luther. Vi skal ikke vente at syndere oppfører seg bra her i verden. Jeg vil ikke gi noe konkret råd om hva som skal til før en bryter med et kirkefellesskap. Enhver får vurdere for seg selv, og ut fra den lokale sammenhengen en står i.

Det kristne fellesskapet er fullt av syndige mennesker som på en merkelig måte har fått del i Kristi nåde. Ved hjelp av Den Hellige Ånd kan du lære å elske mennesker som du ellers ikke ville likt noe godt. Guds store familie er ikke trommet sammen bare på grunnlag av sympati. Det som binder oss sammen, er Kristus som Frelser og Herre, og lydigheten mot hans ord.

Husk at du er en kristen fordi noen for to tusen år siden begynte å fortelle om troen sin til andre. Det fortsatte som en god ryktespredning fra land til land. Guds rike vokste ikke ved enkeltmennesker, men med grupper av misjonærer som gikk ut i verden – enten i nabolaget eller til fremmede land. Vi kommer ikke langt bare med solospill.

Den kristne forsamlingen trenger deg, og du trenger forsamlingen. Jesus ville ikke ta oss ut av verden, men han ba om at vi ble bevart fra det onde. Og det onde er blant annet vrang lære og død gudsdyrkelse. Da er det viktig at Guds folk får de rette holdningene, en sann visdom, og nåde til å stå sammen i en krevende tid som denne.

OPKL398

Powered by Cornerstone