Synd å ikke hjelpe hvis man kan?

Jeg går på en kristen skole, og kristendomslæreren min sier at det er synd å ikke hjelpe noen hvis man har sjansen til å hjelpe noen. Er det sant? I så fall gjør jo på en måte Gud synd. For det er jo mange som trenger hjelp i verden, blant annet de om lever i land med krig, sult og urettferdighet.

SVAR:

Kanskje læreren din tenkte på lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Der fortalte Jesus om stakkaren som var slått ned og ranet og lå hjelpeløs på veien. De religiøse hadde ikke tid eller lyst til å hjelpe ham. Men en fremmed, mannen fra Samaria, hjalp uten å nøle.

På samme måte skal vi også trå til når noen er i nød, og vi er den nærmeste til å hjelpe. Det gjelder venn eller fiende, kjent eller ukjent.

Paulus var opptatt av at kristne skulle hjelpe sine trossøsken. I to kapitler (2Kor 8 og 9) skrev han om å hjelpe fattige medkristne. «Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere, når dere er i nød. Slik blir det likhet.» (2Kor 8:14)

Men også overfor verdens nød og utfordringer skal en kristen vise omsorg og gavmildhet. Slik står det i Jakobs brev: «Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.» (Jak 3:13)

Jakob peker på at vi trenger både visdom og ydmykhet når vi skal være gode og hjelpsomme. Pengegaver kan være en hjelp, men kan også binde folk i den elendigheten de lever i. Det er kanskje ikke så lurt å gi penger til rusavhengige. Og hvordan kan vi best hjelpe folk som lever av å tigge? Her kan også kristne ha forskjellig syn.

Nøden er stor der ute, og vi har begrenset av tid og penger. Når du får litt mer erfaring i livet, vil du møte dem som presser deg til å gi penger. De kan si: Du som er en kristen, må jo hjelpe meg. Å skape skyldfølelse kan bli som en hersketeknikk.

Paulus snakker om nådegaven «til å hjelpe». (1Kor 12:28) Den beste hjelpen kan ha lite med penger å gjøre.

Du stiller et spørsmål om Gud. Kanskje du da ikke har regnet med at vi har en djevel som er virksom i verden, og at han gjør mye vondt og vanskelig.

Vi kan ikke skylde på Gud for alt ondt. Syndefallet i menneskenes første historie har fått forferdelige følger.

Men vi kan naturligvis spørre om hvorfor ikke Gud griper inn. Til det må vi svare: Gud er mye større enn våre tanker. Han er hellig og god, streng og kjærlig. Jesus er det gode bildet av Guds farshjerte. En dag skal vi få svar på alle spørsmål og se løsningen på gåtene.

OPKL402

Powered by Cornerstone