Tror muslimer og kristne på samme Gud?

Kjære Asbjørn Kvalbein! Tror du muslimer og kristne tror på samme gud? Hilsen Sandra 9 år.

SVAR:

Kjære Sandra, det korte svaret mitt er at jeg ikke tror de gjør det.

Grunnen er at Jesus har en så sentral plass i den troen vi har lært fra Bibelen. Han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14,6)

Jesus sa at han var mer enn en profet eller vismann. Han er Guds Sønn fra evighet til evighet.

Han har de egenskapene som Gud har, og han kunne si: «Jeg og Faderen er ett.» (Joh 10,30)

Jesus kom til jorden for å sone for syndene våre da han døde på korset. Han sto opp igjen og vendte tilbake til himmelen.

Nå kunne jeg gått mer grundig inn på forskjellene mellom kristendom og islam. Det gjelder både selve læren og hvilke følger det får for hvordan en lever. Men kanskje det fører for langt her og nå.

I forholdet til dem som har en annen religion, settes vi på prøve. Kan vi fra begge sider vise virkelig toleranse? Det innebærer at vi tåler hverandre, ikke kjemper mot hverandre ved tvang eller vold, og lever i fred og mest mulig harmoni. Så må vi overlate til Gud å dømme mellom oss etter at dette livet er slutt.

OPKL405

 

Powered by Cornerstone