Er det bibelsk å feire midsommar?

1. Å "fira midsommar" - er det soltilbedelse, lik 25 desember (natt til 25. desember)? 2. Er "fira midsommar" bibelsk, eller en pagan (hedensk) tradisjon? (Mann, Oslo)

SVAR:

Når det gjelder feiringer av forskjellige merkedager i det hedenske samfunnet på Bibelens tid, var det viktig for apostelen Paulus å vise til den kristne friheten. På hans tid var det neppe mange kristne som feiret minnedager for hedenske guder eller umoralske aktiviteter. Og ingen ville være med på soltilbedelse. Men jeg tror på den annen side det heller ikke var mange som la opp til boikottaksjoner eller offentlige protester. De kristne var preget av en bønn om nåde til å «leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet». (1Tim 2:2)

Om den kristne friheten i forhold til merkedager skrev apostelen: «Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!» (Rom 14:5)

Vi feirer julaften natt til 25. desember. St.Hans er en minnedag for døperen Johannes, men er for nesten alle blitt en markering av midtsommer. Jeg tror ikke mange knytter den til en tilbedelse av solen. Derfor syns jeg ikke det gjør noe om kristne er sammen med venner, naboer og andre til en feiring med St.Hans-bål, grilling og fellesskap.

Det fantes på Paulus’ tid et press om å delta på en del tvilsomme aktiviteter. Også i dag kan det finnes forventninger om at en er med på slikt som apostelen ville si bygde på «den svake og fattige barnelærdom». Det gjorde seg gjeldende på den måten at «dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte.» (Gal 4:9-11) Hele Galaterbrevet er preget av en sterk vektlegging av den kristne friheten. Vi må ikke tas til fange av noe som hindrer oss i å leve i friheten i Kristus.

Svaret mitt er altså at jeg ikke har oppfattet at den moderne midtsommerfeiringen er en slags soltilbedelse. Det kan være den ble feiret slik til andre tider eller i andre land. Men det går an å kristne St.Hans-feiringen for eksempel ved å ha arrangementer der vi har et innslag om Johannes og budskapet hans.

OPKL409

 

Powered by Cornerstone