Er ikke Gud bare kjærlighet?

Jeg bare lurer på om Gud kan hate? Er ikke Gud bare kjærlighet? Bare kom borti noen kraftige "salver" fra Jehovas vitner som mener at Jehova hater visse handlinger … jfr lastekataloger. Hvordan kan Gud hate hvis han er bare god? Jeg tror også på Gud eller JHWH som han heter i GT. (KM, enslig mor)

SVAR:

Ja, Gud er kjærlighet. Johannes forkynte i det første brevet sitt: «Dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.» (1Joh 1:5) Han skrev også: «Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.» (1Joh 4:16)

Men nå vet vi av erfaring at verden er ikke bare god. Vi finner mange eksempler på forferdelig og uforklarlig ondskap. Selv gjør vi også mye galt og stygt, som Bibelen kaller synd.

Det står ikke så mye om Guds hat i Bibelen, men mer om menneskers hat, både overfor andre mennesker og overfor Gud. «Den … som hater sin bror, han er ennå i mørket.» (1Joh 2:9) Jesus snakket om at menneskene i denne verden «hater … både meg og min Far». (Joh 15:24)

Er det godhet ikke å bry seg om dette? Viser ikke Gud sin kjærlighet ved å sette grenser for det onde? Er ikke det største utslaget av Guds kjærlighet at han ifølge Bibelen har seiret over djevelen? Det gjorde han ved å la sin sønn Jesus dø på korset for å knekke makten til synden og ondskapen.

Nå er det ikke lett å tilskrive menneskelige følelser til Gud. Men han hater ondskapen. Vi kan si det så sterkt som at Gud hater djevelen slik at han til slutt kaster ham i fortapelsen.

Nøkkelen til å forstå de sterke sakene vi snakker om her, er korset. Gud lot sin vrede eller sitt hat ramme Jesus, som et sonoffer, som en stedfortreder. Da brøt kjærligheten igjennom, så alle som tror på ham, unngår hatet. Utenom Jesus er det ikke frelse.

Det er mye vi ikke forstår. Guds tanker er mye større enn våre tanker. Det er i alle fall godt å holde seg nær til Gud. Jeg avslutter med et sitat av T.A. Hillard: «Hvis Gud eier alt og vet alt, hvis han elsker oss og er fullkomment hellig i alt han gjør, da kan alt han gir og alt han holder tilbake, med rette bli sett på som gode gaver fra ham, selv om ikke vi er i stand til å se dem slik.»

OPKL408

 

Powered by Cornerstone