Hva er Esau og Jakob et bilde på?

Heisann! Jeg bare lurte på hva Esau og Jakob er et bilde på? Esau solgte jo førstefødtretten sin for en suppe, og fikk ikke velsignelse uansett hvor mye han ønsket den. Er dette et bilde på en kristen som går fra troen sin av ulike grunner, og får dermed ikke "komme tilbake" da? (Silje, ca. 30 år)

SVAR:

Hei, Silje! Det beste når det gjelder slike spørsmål, er å la Bibelen selv tolke Bibelen. Og da begynner jeg med det siste som står i Skriften om Esau, nemlig fra Hebreerbrevet:

«Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat.»(Heb 12,16)

Utukt i Skriften kan bety det som vi oppfatter rett fram, altså brudd på det sjette budet. Men her tror jeg det står for at en er troløs i forhold til Gud. Det blir som et ekteskapsbrudd i forhold til ham som en forlovet med, Gud.

Det var det som var Esaus problem. Han sviktet Gud i sitt hjerte. Det startet der. Og da fikk det utløp i det tåpelige at han foraktet førstefødselsretten og solgte den for et måltid mat.

Nå var Jakob og moren hans noen luringer, så de er slett ikke skyldfrie. Men de ville tross alt ha med Gud å gjøre. De søkte Gud, og Jakob kjempet med Gud, men han ville ikke forlate Gud, tross alle revestrekene sine.

I Romerbrevet står det: «Som skrevet står: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Hva skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra! For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» (Rom 9,13-15)

Betyr dette at Gud fra begynnelsen hatet Esau? Nei, hate betyr ofte det mer følelsesnøytrale «tilsidesette». Det gjorde Gud fordi Esau viste en verdslig og vantro holdning.

Men også Esau fikk del i en velsignelse, står det i Hebreerbrevet: «Ved tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme.» (Heb 11,20)

Ut fra dette prøver jeg å svare på spørsmålet ditt.

Jeg tror dette ikke er et bilde på en frafallen, men på en som helt fra sin ungdom valgte en annen vei enn Guds for livet sitt.

Jeg aner at du kan føle deg anfektet og lure på om du har sviktet Gud. Bare det at du spør meg om dette, viser at Guds Ånd arbeider med deg, og fra Jesu side står porten åpen for fellesskap med ham.

Ikke tvil på at Jesus har sonet for alle dine synder, og du får komme til ham akkurat slik som du er. Han tar imot deg.

OPKL232

Powered by Cornerstone