Kristen bare fordi jeg er oppdratt til det?

Jeg har vært en kristen siden jeg var 12 og har god peiling på den kristne troen. Men nå har jeg kommet i alvorlig tvil. Det virker som at folk stort sett bare tror det de er oppdratt til å tro. Siden jeg er født i en kristen familie, er jeg blitt en kristen. Men hadde jeg blitt født i Midtøsten, ville jeg antakelig blitt muslim. (Radiolytter)

SVAR:

Ja, slik er det vel for de fleste i verden. Men sånn burde det ikke vært. For ingen bør være kristne – eller tilhengere av andre religioner - bare fordi foreldrene er det. Herren har gitt oss forstand og innsikt. Han venter at vi tenker over tingene og undersøker hvilken tro som er den rette og hvilke trosretninger som tar feil.

Det er klart at foreldrene har stor innflytelse. De kristne bringer barna til dåpen, eller i hvert fall oppdrar dem i kristen tro. De forteller at Gud har elsket dem i den grad at han ga Jesus som Frelser. Men alle bør vi få undervisning fra Jesus selv om hva som er sant, og hva vi kan stole på. Vi bør ikke blindt godta det som vi hører fra foreldre, lærere, prester og andre. Mennesker tar feil. Bare Gud er fullkommen, og ordet fra ham er sant. Hva sier han selv?

Kan vi virkelig vite hva som er sant? Jeg tror de onde og gode maktene i verden kjemper om oss. Djevelen angriper en trofast kristen på et område der han føler seg svak. Han sier: Har Gud virkelig sagt? Og det spørsmålet har vi vel hørt før fra Satan? Er ikke Bibelen bare en samling gamle eventyr, oppfunnet av mennesker?

Hvordan kan vi vite at Bibelen er sann? Det er ikke nok at den sier at den er det.

To ting vitner sterkt: Historien og profetiene.

Hellige bøker i andre religioner har ikke dette. De kan ha det ene eller det andre, men ikke begge. I en periode på om lag ett tusen seks hunde år har Gud inspirert forskjellige forfattere til å skrive og fortelle om det som har hendt i historien. Arkeologiske funn bekrefter opplysningene.

Profetene kom også med forutsigelser om Messias. De fortalte om hva han ville si og hva han ville gjøre. De sa på forhånd hvor og hvordan han skulle bli født, hvordan han skulle leve og hvordan han skulle dø. Viktigst av alt: Han skulle stå opp fra de døde.

Enten er alt dette bare pølsevev, eller så er det helt sant. Verden vil mene at det ikke er sant. Jeg og mange andre kristne tror det er sant. Profetiene ble oppfylt i og med Jesus fra Nasaret.

Det er fritt fram for alle å sette seg inn i dette. Ikke stol på meg. Kontroller selv. Kan andre religioner forholde seg nøkternt både til profetiene og til historien? Vil de våge å utsette seg for historisk undersøkelse, der en skjelner mellom historiske fakta og myter? Jeg synes selv det er overbevisende å se samsvaret i detaljer mellom profetiene og det som bevislig skjedde med Jesus.

Jesus utleverte seg til å bli vurdert da han sa: «Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv»(Joh 7,17)

OPKL237

Powered by Cornerstone