Når kristnes moral forandrer seg

Hvorfor forandrer kristnes moral seg etter samfunnet? Bibelen – religionens kilde – har vært den samme i hundrevis av år, men likevel forandrer kirkens etikk seg hele tiden. Viser ikke det at de kristnes moral kommer fra et helt annet sted enn Bibelen? (Gutt 17 år)

SVAR:

Du stiller et godt spørsmål, som bør få alle oppriktige kristne til å tenke.

Hele kristendommens historie viser spenninger mellom mennesker som oppriktig tror på Jesus, som vil leve etter hans ord, og som regner Bibelen som norm for troen og livet – og mennesker som er kristne bare i navnet. Disse siste følger bare skikk og bruk og etikk i samfunnet de har vokst opp i. Noen av dem sklir med moralen i samfunnet uten å bli upopulære ved å opptre annerledes. Jesus ba oss ta vårt kors opp og følge ham.

Dessverre har kirke og kristendom fått mye dårlig PR gjennom tidene fordi uekte kristne later som de er kristne. Ja, også bekjennende kristne har gjort synd som er blitt kjent, har latt være å omvende seg, og hevder de er like gode kristne fortsatt. Slik tramper de på den frelsen de tror på. Også hele kirker og menigheter kan bli frafallssamfunn når de ikke tar Bibelen på alvor.

På bakgrunn av dette er det ikke riktig som du skriver, at ekte kristne forandrer moral hele tiden. Vi må skjelne mellom moral, og skikk og bruk i samfunnet. I klesdrakt, omgangsformer og politiske løsninger har kristne tilpasset seg samfunnet de var en del av. Det er som regel greit. Men ikke når det gjelder de viktige spørsmålene i etikken og moralen.

Nå kan en selvsagt spørre for eksempel hvorfor ikke slaveriet ble opphevet før. Slaveri var vanlig på Bibelens tid. Men blant annet det lille brevet til Filemon i Det nye testamente la kimen til at slaveriet ble opphevet. Og hvem var det som kjempet for å oppheve slaveriet i Storbritannia? Var det ikke William Wilberforce, en brennende kristen, som talte utrettelig i årtider i parlamentet?

Jesus la grunnlaget for at kvinner skulle ha samme menneskeverd som menn. Han behandlet aldri noen kvinne på en nedlatende måte. Likevel har det vært mye kvinneundertrykkelse gjennom tidene, og er det fremdeles, når f.eks. jenter blir tatt livet av i mors liv bare fordi de er jenter.

I dag er den store utfordringen for kirken at den presses av myndighetene til å tilpasse seg. De største kirkesamfunnene i verden, og det lutherske til for ca. 50 år siden, har hevdet at bare menn kan være prester. Da bygger de på Jesu og apostlenes lære. Dette er ikke kvinneundertrykkende, men har sammenheng med en tjenestedeling som Det nye testamente vitner om. Men på grunn av det sekulære presset i samfunnet har kirken i stor grad gitt etter. Det samme er i ferd med å skje når det gjelder synet på homoseksuelt samliv. Dette blir i Bibelen avvist som rett etikk, men samfunnets moral har presset kirken til å bøye seg for å godta for eksempel homofile ekteskap.

Derfor sier jeg med sorg i hjertet til en våken 17-åring: Legg større vekt på hva Bibelen lærer enn på hva en sekularisert kirke lærer. Når kristnes moral forandrer seg etter moten i samfunnet, med f.eks. å si at det er helt ok at unge lever sammen seksuelt før de er gift, er det et sørgelig tegn på frafall fra Bibelens lære.

Jeg vil utfordre deg til å bygge på noe fast og gudgitt i en tid hvor så mye flyter på det etiske området. Kristne er ikke bedre enn andre. De er syndere som trenger Jesu frelse. Men de er kalt til å være lys og salt i samfunnet, og på en stillferdig måte vitne om det Guds rike som kommer – ved å leve annerledes.

OPKL238

Powered by Cornerstone