En venn ble plutselig en fiende

For flere år siden fikk jeg en overraskelse. En kristen venn begynte å se på meg som en fiende. Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor han begynte å tenke på den måten. Men fra da av hadde han tydelig bestemt seg for å gjøre livet surt for meg. Jeg følte jeg ble overvåket. Han baktalte meg og spredte tvil om jeg egentlig gjorde en god jobb i det kristne arbeidet. Jeg vet naturligvis ikke om alt hva han sier til andre om meg. Men han sier nok til at jeg føler det som mobbing og skremming. Jeg har bedt til Gud om at han måtte skape en forandring, men ingenting skjer. Fremdeles bærer jeg dette som et kors. Hva skal jeg gjøre? (Kvinne, ca. 50 år)

SVAR:

Gud er virksom i denne verden, men det er Satan også. Fromme mennesker kan vise forferdelige sider. Du har møtt ondskap på nært hold, og du føler det som en byrde og et kors. Hvis det skaper motløshet hos deg, forstår jeg det godt. «Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned,» skriver Salomo (Ord 15,13).

Midt i alt skal du tenke på at Herren er den mektigste. Mange Bibelord taler om dette. Her er ett: «Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil» (Ord 21,1). Hvis du setter inn plageåndens navn i stedet for «Kongens» i dette verset, ser du hvilken makt Herren har til å omforme hjerter. «Bjørns, Kristoffers, Anders hjerte er som en bekk i Herrens hånd …»

Har du å gjøre med en sta maktperson, som innerst inne kjemper med angst? Hjertet hans ser ut til å være hardt som granitt. Men i Herrens hånd er det bare som rennende vann, som er lett å lede en annen vei.

Derfor må du tenke på ordet: Ingenting er umulig for Gud. (Luk 1,37). Ingen er så stiv at han ikke kan bøyes. Jeg tror Gud vil forandre situasjonen i sin tid og på sin måte. Men det kan komme til å skje helt uavhengig av deg.

I mellomtiden kan du spørre deg selv om du skal konfrontere vedkommende med problemet. Kan hende er det da klokt at du har med deg en bisitter, et vitne eller en støtteperson. Dreier det seg om et maktmenneske, kan en erfaren sjelesørger hjelpe deg å se det, og eventuelt gi råd om å bryte kontakten helt.

Vær opptatt av at du selv lever nær Jesus, og se dette som en prøvelse Gud kan bruke for å lære deg tålmodighet og tro. «De av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut.» (Daniel 11,32). Ikke vær redd for å snakke med en klok veileder om problemet.

OPKL239

Powered by Cornerstone