Hvem er Jesus?

Kjære pastor Asbjørn, hva skal vi si til mennesker som sier at Jesus var en profet, og som ramser opp alt i Bibelen som Jesus selv sier om profeten. Da sier de at jeg bryr meg ikke om hva Jesus sa selv. Denne personen kommer fra en muslimsk bakgrunn. Tusen takk! Guds fred. (ML, kvinne, Sørlandet)

SVAR:

Det er riktig at Jesus er profet, i tillegg til at han er konge og prest. Det ble spådd at han skulle komme som profet, se for eksempel Apg 3,22. Folk som møtte Jesus, mente at han måtte være en profet, se Joh 4,19 og Luk 24,19.

Men Jesus ga ikke den tittelen til seg selv. Han kalte seg Menneskesønnen, et navn som er brukt i Daniels bok (7,13). Selv brukte han denne betegnelsen gang på gang.

Jesus utga seg selv for å være Gud da han tok i sin munn det nesten forbudte gudsnavnet JEG ER. Gud selv åpenbarte seg med det navnet i 2. Mos 3,14: «Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.»

Dette fulgte Jesus opp ved å si: «Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette» (Joh 8,28).

Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet. Han sa: Jeg er livets brød, det levende vann, den gode hyrde, lyset osv. Ordene JEG ER i disse sammenhengene viser at Jesus er noe langt mer enn en profet. Han tok selve gudsnavnet i sin munn. Han sa om sin himmelske Far: «Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har sendt meg» (Joh 7,29).

Jeg kunne skrive mye mer om dette ut fra Bibelen. Guds ord sier at Jesus er Guds levende Sønn fra evighet til evighet.

OPKL240

Powered by Cornerstone