Skapelsen og dinosaurene

Jeg er en kristen mann på 41 år. Jeg er av dem som tror på et verdensløp på 6000 år og deretter et 1000 års rike på jorden etter Jesus gjenkomst. Jeg tror på den Allmektige og Levende Gud og at Bibelen (Guds ord) er korrekt. Siden Gud har skapt himmel og jord og alt som er på jorden inkl oss mennesker, er han jo også mektig nok til å sørge for at skapelsesberetningen som Moses skrev i 1. Mosebok, er korrekt og slik Gud selv ønsker at vi skal lese den.

Jeg sitter her nå med en bok som min sønn på 8 år har lånt på skolen, som heter Fakta i farger om vår klode. Boken begynner med at Solsystemet og Jorden oppsto for over 4500 millioner år siden fra en gass og støvsky osv, osv.

Så mine spørsmål til deg, pastor Asbjørn, er: Hva er ditt syn på verdensløpet? Hvordan forklare for en åtteåring de store forskjellene på det som står i Bibelen og det de lærer på skolen? Og så til slutt et spørsmål som både mine sønner og jeg lurer på: Når levde Dinosaurusene sett ut fra Bibelen? Med vennlig hilsen far til tre gutter som vil vite alt.

SVAR:

Takk for tilliten som du viser. Jeg er ydmyk for å skulle svare på så vanskelige spørsmål. Men du spør om mitt syn, og da vil jeg gi det.

Da Gud inspirerte de bibelske forfatterne til å fremstille skapelsen, ønsket han antakelig at det skulle gis en fortellende form som kunne forstås til alle tider og i alle kulturer. Hvis vi skulle fått en vitenskapelig forklaring med geologiske, zoologiske og fysiske fakta, ville det ikke bare blitt svært vanskelig å forstå, men det hele ville blitt gammeldags i løpet av kort tid, fordi vitenskapelig forskning oppdager stadig nye ting.

Jeg vil ikke utelukke at du har rett i ditt syn. Men jeg tror vi ikke skal avvise all vitenskapelig forskning som finner spor av en svært gammel jord og en historie som innebærer både utvikling, katastrofer og mange gåter.

I Norge er det helst adventistene og noen jøder som regner med en skapelse på seks vanlige dager. Bibeltro lærere som Øivind Andersen og Carl Fr. Wisløff var åpne for at de første kapitlene i 1. Mosebok i noen grad er billedlig å forstå. De ville likevel tro at Adam og Eva var historiske personer.

Jeg deler din tro på at Bibelen er korrekt, at den taler sant, og at den er en avgjørende autoritet i læren om Gud, mennesket, verden og frelsen. Men den stenger ikke for at vi driver forskning på alt i universet. Ingen kan vente at Bibelen forklarer verden med språk og tankemodeller som moderne vitenskap benytter. Da ville den fort bli utdatert. Slik den nå forteller om skapelsen, hever den seg høyt over dagsaktuell forskning.

Du og din kone har førsterett til å velge oppdragelse av barna deres. Derfor skal skolen ikke motarbeide det dere står for. Men det kan være klokt å snakke med barna og eventuelt med lærerne om at det fins flere syn, og det går an å ha tillit både til Bibelen og til vitenskapelig forskning.

Du spør om når dinosaurene levde på jorden, ut fra Bibelen. Jeg kan ikke svare på dette. Bibelen forteller om «kjempene på jorden» (1. Mos 6,4), men jeg tror ikke det handler om dinosaurer.

Forskningen kommer til stadig nye resultater, både når det gjelder det som er bitte smått (mikrobiologien og kjernefysikken) og det som er kjempestort og langt borte (astronomien). Bare i løpet av min levetid er mange «sannheter» blitt gammeldagse. Nå påstår for eksempel forskere innen genetikk at vi alle i hele verden nedstammer fra én felles mor. Det var «feil» for noen år siden. Og det kan komme til å avvises noen år fram i tiden.

Nye svar reiser nye spørsmål. En hovedtendens synes jeg å se: Skaperverket er mye mer innviklet enn man trodde.

Derfor har jeg et avslappet forhold til problemstillingene du reiser. Gud har talt, Bibelen er sann, skaperverket viser Guds storhet. Sunn vitenskapelig forskning vil ikke uttale seg om det som ikke kan måles, veies og bevises. Derfor kan vitenskapen ikke motbevise at Gud fins, og at han har åpenbart seg for oss på den måten han selv ønsker.

OPKL242

Powered by Cornerstone