Om det å være en kristen

Jeg som redigerer denne siden, har hatt en chattesamtale med en kar på 23 år som jeg her kaller KJVT. Han skriver: - Hei, får eg stille eit spørsmål om det å være ein kristen?

SVAR:

Webpastoren: Ja, gjerne. Bare spør!

KJTV: Korleis blir man egentlig frelst?

WP: Egentlig er frelsen fullført utenom deg, ved at Jesus bar alle syndene dine opp på korset. Frelsen består i å tro og ta imot denne gaven. Når du da bekjenner at du vil følge Jesus og tilhøre ham, så er du frelst.

Hva tror du om dette? Ble det for enkelt?

KJTV Jo, det høyrtes veldig greit ut det :) Men mange seier dei er kristne og ikkje leve eit liv til behag for Gud. Er dei også frelste?

WP: Her er to grupper. De som gjerne vil følge Jesus, men opplever at de synder gang på gang likevel. Da vender de seg til Jesus og ber om tilgivelse gang på gang. De sier: - Jeg er svak og faller, men ta imot meg likevel, Jesus, og la meg få begynne på nytt.

Og så er det de som sier: - Nå er jeg frelst, nå har jeg fått tilgivelse, nå kan jeg ta meg friheter, det er ikke så farlig.

Da synder de på nåden, som det kalles, og de lever ikke i lyset med sitt liv.

Jesus snakket om at de som vil følge ham, vil holde hans bud. Det betyr ikke at de er syndfrie, men at budene blir rettesnor og ideal. De gråter når de synder og går til Jesus for å få ny nåde.

Håper du kommer inn i et slikt sant og åpent forhold til Jesus. Og husk at reisen som kristen ikke er noen soloferd. Du må høre hjemme i et kristent fellesskap, der du får oppmuntring og støtte av kristne venner, hører forkynnelse og dere ber sammen.

KJTV: Skjønner, eg er ein ung man, kva kan eg gjere for så godt som mulig bli bedre kjent med Jesus og å kunne bli meir lik han?

WP: Gå og hør god kristen forkynnelse, bli med en bibelgruppe, og finn noen gode kristne venner du kan ha fellesskap med. Da vil du også få hjelp til å lese i Bibelen og forstå det du leser.

KJTV: Kva er god kristen forkynnelse?

WP: God forkynnelse er det når en person leser fra Bibelen, forklarer hva det betyr, og forteller hvordan dette er aktuelt i livet vårt nå.

Dårlig forkynnelse blir det når forkynneren bare prater om seg selv, og ikke gir noe åndelig mat fra Bibelen.

Når vi har hørt god forkynnelse, sier vi ikke: Å, så flink predikant! Men vi sier: Så fint det er å høre Jesus til! Så flott å merke at Bibelen er aktuell i livet mitt!

KJTV: Heilt sant. Takk for kommentarar og råd :) Givandes! Men nå tar eg kveld. Guds fred :)

OPKL243

Powered by Cornerstone