Buddhist-lignende meditasjon i kirka

Vi har fått ny kirke, som halve bygda har vært med på dugnad og vist interesse for. Den skal romme også nesten alt av kultur. Der er mange fine rom til forskjellige bruk, noe vi trenger. Der er også et rom som skal hete «det stille rommet». Nå viser det seg at det skal være meditasjon der.

Det jeg har fått kjennskap til om dette, minner meg om buddha-meditasjon, men uten deres mantra. Folk skal få et ord å meditere over mens de ligger på madrasser på golvet. Hun som leder dette, har en helsekostbutikk med alternativ behandling og veiledning. Damen er for øvrig hyggelig og hjelpsom, så jeg klager ikke på henne. Men jeg reagerer på om dette er noe å dra inn i kirka. Selve kirkerommet skal ikke brukes til sånt. Men der har vært en slags dans hvor de hoppet over alteret. Jeg føler meg krenket. Kanskje jeg er for konservativ og gammeldags, hvem vet? Det er sjelden jeg hører om sånt i kristen sammenheng. Hilsen kvinne i innlands-Norge.

SVAR:

Som kristne er vi forpliktet til å tilbe vår ene, sanne Gud i himmelen. Til Ham kan vi komme i Jesu navn og få all velsignelse i troen, håpet og kjærligheten.

Allerede i den gamle pakten fikk Guds folk høre: «Men dersom ditt hjerte vender seg bort, og du ikke vil være lydig, men lar deg forføre og tilber andre guder og dyrker dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne.» (5. Mos 30,17-18)

De som driver med alternativ behandling, vil ofte hevde at de ikke driver med noe avguderi, bare utnytter naturkreftene. Jeg synes det er klargjørende hva Luther har sagt: «Avgudsdyrkelse består ikke bare i at en setter opp et bilde og tilber det, men finnes først og fremst i hjertet. Det stirrer i andre retninger, søker hjelp og trøst hos andre vesener, helgener og djevler og tar ikke imot Guds hjelp, og venter ikke så mye godt fra ham som at han vil hjelpe. Heller ikke tror det at det gode som skjer med en, kommer fra Gud.» Med andre ord: Avgudsdyrkelse er å vende oss en annen vei enn til Gud og Jesus for å få hjelp. Det har med hjerteholdningen å gjøre.

Hva skal vi så si om å trekke alternative opplevelser og behandlingsmåter inn i kirkene?

Et våkent menighetsråd og en bibeltro prest har innflytelse på dette. De kan vurdere det og si ja eller nei. Men det er ikke sikkert at de på sikt kan hindre at det blir mer religiøs pluralisme i kirkene. Den norske kirke har vært en statskirke. Når den etter hvert skal få en friere stilling, er det mange politikere som ikke vil tillate at den får det, hvis den ikke lar kirkene være en arena for folkelig religiøsitet i vid forstand.

Da vil aktive kristne som vil leve i samsvar med Bibelen, i noen tilfeller settes på valg. Enten må de gå inn i de bestemmende organene og prøve å påvirke i riktig retning, eller de vil finne det riktig å trekke seg ut og danne alternative kristne fellesskap. Denne debatten vil ikke jeg si så mye om her. Det blir opp til hver enkelt å vurdere.

Men jeg tror du har en riktig følelse for hva det dreier seg om i dette tilfellet. Kristne mennesker skal utnytte alle goder og hjelpemidler som er skapt av Gud, og takke for alt godt i Jesu navn. Men ledes tankene og forventningene bort fra vår evig gode Far og Herre, må vi vokte oss så vi ikke føres vill.

OPKL247

Powered by Cornerstone