Hva er hor og ekteskapsbrudd?

Takk for ekteskapets 7 punkter i radioen i dag. Nu er anledningen kommet. Dette har jeg spekulert på i mange år. Hva er forskjellen mellom hor og ekteskapsbrudd? Hva betyr disse ordene? Gjennom årene har jeg hørt forkynnere ofte bruke ord som umoral, usedelig, lastefull, syndig, utukt, skjørlevnet. Men å gå rett på sak som Dem, nei, det har jeg ikke hørt. De var befriende. Hilsen AMH, Trøndelag.

SVAR:

Den kristne forståelsen av disse tingene bygger på hva Gud har lært oss om skapelse, ekteskap og slektssammenheng i Det gamle testamente. Jesus og Det nye testamente bekrefter disse sannhetene.

Mann og kvinne blir ett i ekteskapet. Seksuallivet skal ikke skilles fra den pakten som inngås mellom de to. For sex er ikke bare en ytre side ved oss, men angår personligheten på et dypere plan.

Likevel hører sex og samliv til bare i dette livet. Det er nødvendig for at vi kan føre videre slektene på vegne av Gud. Etter oppstandelsen fra de døde får livet en ny form.

Det sjette budet lyder: Du skal ikke bryte ekteskapet. Det er også blitt oversatt: Du skal ikke drive hor. Ordet hor er ikke så gammeldags og uforståelig som mange tenker. Det brukes stadig i dagligtale og massemediene. I alle fall innebærer budet: Du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der (sex med mange og samboerskap). Du skal ikke bryte ut av det ekteskapet du er i (skilsmisse). Du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap (utroskap).

Hensikten med ekteskapet er trefoldig: 1. Sikre at det fødes og oppdras barn i trygge former og med stabile foreldre. 2. Styrke båndene mellom mann og kone på alle måter, også følelsesmessig. 3. Hindre at seksualiteten blir misbrukt overfor mange ved at en bruker prostituerte, går inn på tilfeldig sex (promiskuitet), eller fristes til homoseksuelle handlinger, pedofili (sex med barn) eller bestialitet (sex med dyr).

Ekteskapet bygger på en gjensidig avtale mellom én mann og én kvinne. Flerkoneri er blitt praktisert til forskjellige tider, men er aldri blitt godtatt i Bibelen. De to lover hverandre å holde sammen livet ut. I ingen samfunn blir dette sett på som en privatsak. Samlivet blir dels registrert offentlig, slik at en får del i rettigheter og plikter, og det blir dels feiret i slekten, familien, vennekretsen og nabolaget.

Jeg har gått såpass grundig inn på den bibelske forståelsen av ekteskapet, fordi alle de ordene som brukes på hebraisk og gresk, og på moderne språk, må forstås ut fra denne sammenhengen.

Ekteskapsbrudd og hor er derfor samme sak. Noen kan naturligvis oppfatte de norske ordene forskjellig, men bibelsk sett har ordene samme betydning.

Ordet umoral har en videre forståelse. Den som stjeler eller lyver, handler også umoralsk. Usedelig – dette ordet brukes ikke så mye nå, men leder tanken til det som ikke passer med sed og skikk. Helt til vår tid har sed og skikk vært styrt av kristne normer og de ti budene. Ordet lastefull betegner umoralsk oppførsel i vid forstand, dvs. noe som er knyttet til synd, laster og onde bindinger. Ordet utukt betyr egentlig at en ikke er oppdratt, men er i norsk blitt et annet ord for hor eller brudd på det sjette budet. Ordet skjørlevnet tror jeg mange unge ikke forstår i det hele tatt. Det betyr det samme som utukt eller hor.

Når jeg har skrevet så mye om onde og triste forhold, vil jeg avslutte med å si at ekteskapet mellom mannen og kvinnen er en av mange gode skaperordninger Gud har velsignet oss med. Ingen makter å leve fullkomment i tanker, ord og gjerninger, og djevelen er ute etter å ødelegge det beste Gud har skapt. Men Gud gir oss tilgivelse og oppreisning i Jesu navn, og han hjelper oss til å bli bevart fra fristelse og være trofaste i hver vår livssituasjon.

OPKL248

Artikkelen som AMH viser til, de sju punktene om ekteskapet, finner du her: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25581

 

 

Powered by Cornerstone