Fins et evangelium bak evangeliet?

Har du hørt noe om at Matteusevangeliet opprinnelig skulle ha vært skrevet på hebraisk? Jeg mener å ha lest et sted at når noen henviser til et hebraisk Matteusevangelium, så er de på svært usikker grunn. Det er visstnok riktig at det finnes vitnesbyrd om noe slikt i oldkirken, men at disse vitnesbyrd ikke er særlig pålitelige.

Saken er nemlig den at alle de forfattere som skriver om et hebraisk Matteusevangelium synes å bygge på den samme kilden: Papias. Det er med andre ord hans utsagn som blir gjentatt av en rekke forfattere. Papias’ utsagn er dessuten vanskelig å forene med det vi ellers vet om Matteusevangeliet: Det synes opprinnelig å være skrevet på gresk. Dessuten: Det er aldri funnet det minste spor av et hebraisk eller arameisk Matteusevangelium, trolig fordi det aldri har eksistert. Vet du noe mer om dette? Mvh. A. B..

SVAR:

Noen teologer synes det er interessant å prøve å finne «kilder bak kildene». Det kan naturligvis ha en forskningsmessig interesse. Men får det noen innvirkning på vår tillit til Bibelen som kilde for tro og liv?

Etter mitt syn gjør det ikke det. For den første menigheten foretok en vurdering – ledet av Den Hellige Ånd – om hvilke skrifter som var pålitelige, apostoliske og inspirert. Slik ble den nytestamentlige kánon (samlingen av skrifter) etablert. Om en da prøver å rekonstruerer noe bak tekstene, har det bare begrenset verdi.

Det er riktig som du skriver, at Papias har en notis om et hebraisk Matteusevangelium. Men ingen andre gamle kilder bekrefter det. Og selve evangeliet som vi har det, taler imot en slik teori. For de såkalte refleksjonssitatene hos Matteus gjenspeiler den greske oversettelsen Septuaginta. Og når en studerer detaljer hos Markus og sammenligner med detaljer hos Matteus, finner en språklig slektskap.

Noen vil kanskje pleie teorien om et «evangelium bak evangeliet» for på den måten å svekke Matteus’ troverdighet. Men da kan en like godt snu argumentet og si: Når de tre første evangeliene er forholdsvis like i viktige detaljer, og Matteus skulle være skrevet på hebraisk først, så må det altså være eldst, og dermed desto mer pålitelig.

Slik som dette argumenterer fagteologer. Men som troende og forkynnere har det ingen hensikt å trekke dette inn i forkynnelse og sjelesorg. Vi tror at apostlene fikk fullmakt av Jesus selv til å formidle hans ord på en pålitelig måte.

OPKL253

Powered by Cornerstone