Kan vi være positive til New age og akupunktur?

Siden du er en kjent forkynner, lurte jeg på hva du mener om New age. Selv er jeg veldig opptatt av dette, siden så mange kristne også har latt seg involvere. Jeg har oppdaget at når en snakker om new age, så er alle enige i at det er galt. Men når en spesifiserer og nevner eksempler som akupunktur og fotsoneterapi, så er de uenige i at det er new age. Jeg har oppdaget at også tidligere misjonærer er positive til alternativ medisin, og det har undret meg. Vennlig hilsen Elisabeth F

SVAR:

Selv det du kaller kjente forkynnere, kan ta feil i dette uryddige terrenget som vi kaller alternativ religiøsitet. Så jeg er ydmyk når jeg prøver å svare.

Først et viktig prinsipp. Vi må holde oss borte fra all avgudsdyrkelse. Bibelen sier: «Dere skal ikke søke overnaturlige varsler eller drive med spådomskunst» (3. Mos 19,26). Det første bud er gjengitt slik i Salme 81,10: «Det skal ikke være en fremmed gud hos deg. Og du skal ikke tilbe noen fremmed gud.» Hva er en fremmed gud? Det er alt vi setter vår lit til og stoler på utenom den Gud som har åpenbart seg i Jesus Kristus.

Det betyr at hvis jeg lar meg lede av hva spåkoner eller astrologer sier, så driver jeg avgudsdyrkelse. Går jeg til dem som leser i kaffegrut eller tarotkort eller bruker andre teknikker for å styre over livet mitt, da bryter jeg det første bud. Jeg er også helt på villspor om jeg oppsøker helbredere som viser til ånder eller fremmede gudenavn, eller til mystiske krefter og besvergelser.

Når det gjelder sykdom og helbredelse, er bildet komplisert, fordi ånden, sjelen og kroppen hører sammen. Folk kan ha det så vondt åndelig at de blir fysisk syke av det. Da kan i noen tilfelle en frelse og frigjøring av sjelen føre til helbredelse av legemet. Det er sammenhenger i kroppen som vi ikke har helt lys over. Og i Jesu navn kan en bruke symbolske handlinger som vitner om at noe indre skjer. Jeg tenker på Jesus som anbefalte vasking, som laget en deig å smøre på, at en salver med olje, osv.

Sammenhengen mellom kropp og sjel gjør at det ofte oppstår såkalte placebo-effekter. Når folk tror på et hjelpemiddel, så hender det at det virker for dem. Men var det innbilning, eller fikk det en målbar virkning? Den såkalte skolemedisinen, som norsk legevitenskap og sykestell bygger på, vil bygge på anerkjent forskning.

Hva er akupunktur? Det er en urgammel kinesisk helbredelsesmetode der en setter nåler på visse steder på kroppen, for å påvirke nerver. Praksisen, som opprinnelig hadde kontakt til årelating, demonlære og varmebehandling, bygger på et syn at kroppen har 365 avdelinger (etter årets dager) og 12 meridianer (etter antall store elver i Kina). I kinesisk tradisjon ville en ikke forske på og skjære i døde legemer, derfor bygger en på «kunnskap» utenom kroppen selv, dvs. på religiøse og filosofiske tanker.

I akupunktur finner en fram til qi-punkter og utnytter meridianer. Men ingen forskning har bevist at qi-punkter eller meridianer fins. En del studier kan fortelle om en viss placebo-effekt av nålestikkene, men det fins ingen solid dokumentasjon på at det er effektivt, slik en finner ut om andre medisiner og metoder.

Lenge har akupunktur blitt regnet som lavstatus og useriøst i Europa, men aktive akupunktører søker å få det anerkjent på bred basis.

Jeg vil råde kristne til å være varsomme med å la seg behandle med akupunktur. Jeg tror det er tvilsomt i de tilfellene det knytter seg til new age.

Jeg tror veien må være at den som er syk, følger ordet i Jakob 5,13-16 og ber om forbønn. Samtidig tar en imot all den hjelpen en kan få av et anerkjent helsevesen. I noen tilfeller har også helsevesenet tatt i bruk akupunktur.

Alt vi gjør, skal vi gjøre i Jesu navn, i tro på ham, og ikke med tillit til magiske krefter og alternative miljøer, som vi ikke vet hvor vil føre oss.

OPKL256

 

Powered by Cornerstone