Forbannelse til neste generasjon?

Hva tenker du om at sykdommer kan gå i arv på grunn av en slags forbannelse ved noe tidligere generasjoner har gjort eller vært med i (for eksempel frimurerlosjen). Hørte litt snakk om dette da jeg gikk i en menighet i Bergen i fjor. Men jeg syns det er vanskelig å forholde seg til, og om det eventuelt har noe grunnlag i Bibelen. Det syns jeg er vanskelig å finne. Jeg synes det er utrolig bra at du kommer hit til skolen og holder bibelkurs for oss! Flott kurs og godt innhold. Gud velsigne deg! (Jente, 20 år)

SVAR:

Hei. De som gir uttrykk for at sykdommer går i arv på grunn av en slags forbannelse ved tidligere generasjoner, tar feil. Det kan hende de støtter seg på det Herren sa gjennom Moses da de ti budene ble gitt. Om avgudene sa Herren: «Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.» (2. Mos 20,5-6)

Det første vi skal merke oss her, er at Herrens barmhjertighet er mye, mye større enn hans vrede.

Det andre vi merker oss, er at Gud straffer ikke barna for fedrenes synder. Han hjemsøker barna bare hvis de fortsetter å praktisere syndene, dvs. at de fortsetter å hate Gud, eller sette Gud til side. Gud er ikke urettferdig. Han vender seg ikke mot noen som er uskyldige. Men Han kommer ingen vei med dem som hater ham og avviser ham.

En annen sak er at synd og et miljø preget av ondskap av og til kan få sosiale og fysiske følger. Det innebærer ikke at barn og unge er forutbestemt til å få en vanskelig vei gjennom livet, hvis de fikk en dårlig start. Vi har utallige eksempler på mennesker som fikk ta imot frelsen og ble befridd fra onde krefter.

Jeg understreker igjen: Herrens nåde og miskunn overgår hans vrede, og hans velsignelse over dem som elsker og adlyder ham, omfatter tusen generasjoner.

Jesus nektet for at det var en direkte sammenheng mellom foreldres synd og sykdom på barna. På hans tid var det noen som mente at en mann som var født blind, var bærer av Guds forbannelse. Jesus sa: «Verken han eller hans foreldre har syndet.» (Joh 9,3).

For øvrig klarer jeg ikke å se det som syndig å være med i frimurerlosjen. Jeg har venner som hevder at de bygger på kristne verdier, og prester som er med, sier at det er et fint eksempel på kristent mannsarbeid.

Men jeg har full respekt for at det er forskjellige meninger om dette.

OPKL257

 

 

Powered by Cornerstone