Må en kristen være avholds?

Hei Jeg lytter ofte til Norea radio, selv om jeg ikke alltid er enig. Det gir uansett en total velsignelse. I noen andakter har dere berørt dette med alkohol. Jeg er helt enig i at alkohol som brukes feil medfører problemer, men like mye som det er en fare å ufarliggjøre det, er å farliggjøre det.

Å likestille det å være kristen og avholdsmenneske er etter min mening feil. Å ta ansvar er viktig, og derfor vil jeg aldri kunne servere alkohol til en som har problemer med det, ta en slik person med ut for å ta alkohol, eller det å bruke alkohol i soner som bør være alkoholfrie.

Å velsigne vinranken og så forbanne selve produktet, vinen, blir etter min mening både feil og dobbeltmoralsk. At kristne velger avhold, skal respekteres. På samme måte må kristne som velger å ta sin øl og vin, med måte, ikke moraliseres.

Bibelen beskriver jo flere steder vin, og henstiller til å ikke drikke seg drukken, ikke avholdenhet ut ifra kristent ståsted. Joh 2:1-11 Matt 26:27-29. Bibelen, sett under ett, forteller om en balanse i bruk av alkohol, da det fra Gud betraktes som en velsignelse til fryd og glede, men samtidig som en drikk som kan misbrukes på en syndig måte.

Min vin får stå i stativet og Norea radio får tone i overkant til velsignelse :-) Bare jeg slipper å høre at som kristen bør jeg nærmest helle ut de edle dråper og aldri innta noe mer, da dette er synd og skam.

Måtte bare få skrevet dette, ikke som kritikk, bare som mening. Gud velsigne dere i arbeidet for å bringe håp i ord og toner!  (Ørjan)

SVAR:

Vanligvis er dette en spalte for spørsmål og svar. Men vi gjør et unntak, fordi du skriver i en saklig form og ønsker et slags tilsvar til synspunkter du har hørt i Norea.

Jeg har skrevet her på webpastorsiden om Avhold som verdi, og dette kan også høres i programserien «Noe ble borte på veien. Verdier vi ikke må miste.» Se https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/22847

Jeg har svart på spørsmål om røyking og drikking, se https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/134200

Og jeg har tatt opp saken i en andakt, som er gjengitt her på webpastorsiden. Se https://www.norea.no/webpastoren/artikkel/article/22368

Spørsmål om bruk av alkohol har nok også vært berørt i andre programmer.

Dermed har vi begge gitt uttrykk for vårt syn, og så overlater jeg til leserne og lytterne å vurdere selv ut fra Bibelen og for eksempel helsemessige og sosiale kriterier.

Takk for at du lytter til Norea og er engasjert i det vi sender.

OPKL421

Powered by Cornerstone