Frykt for antikrist-tiden

Jeg er så redd for den kommende antikrist-tiden. Jeg vet ikke helt om bortrykkelsen vil skje før vi er midt i sjuårsperioden (ifølge Daniel kap. 12). Jeg tenker på angivelse, forfølgelse, tortur og myrderier. Jeg tenker også at Gud vil bevare alle sine. Men som det lille mennesket jeg er, gruer jeg for den tiden.

Da jeg ble kristen, mistet jeg alle rundt meg. Familie og barn ønsker ikke kontakt. Jeg lever alene med datteren min, som også har tatt imot Jesus, og er veldig glad i sin Frelser, hun er 16. Vi er veldig alene, men kjenner styrke fra Herren hver dag til å klare å holde ut.

Jeg er ikke glad i livet mitt lenger og lever bare i lengsel etter utfrielsen, dagen når Herren kommer. Vi bor trangt, mer trangt enn du kanskje tenker, og livet er ingen dans på roser for oss. Men datteren min er en gledesspreder, og jeg er velsignet med den jenta. Hun er en stor glede for sin mor.

Her ble det visst to tema, men lurer mest på antikrist-tiden og om vi kristne skal være her under dette verdensstyret. Tusen takk på forhånd. (Anonym kvinne, detaljer forandret).

SVAR:

Jeg har lyst til å svare deg med en fortelling om noe disiplene fikk oppleve. De var i en båt på Genesaretsjøen, og det ble store bølger og sterk vind. Men i den fjerde nattevakten, det vil si da morgenen nærmet seg, kom Jesus til dem, gående på sjøen. Disiplene ble da slått av skrekk og mente det var et spøkelse. Ja, de skrek av redsel. «Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!» (Matt 14,24-27)

De første kristne så at det lå dypere i sannheter i dette. Den fjerde nattevakten er et symbol på den siste tiden. Da kan enhver bli engstelig. Men da må vi ikke miste motet. For Jesus selv kommer. Han sier: Det er meg. Dermed minner han om Gudsnavnet Jahve – Jeg er. Han har all makt i himmel og på jord. Derfor skal du ikke være redd.

Apostelen Johannes skrev i brevet sitt om frykten vår. Han minner om at de som har gjort noe galt, har grunn til å frykte. «Frykten har med straff å gjøre,» sier han. Men den som har tatt imot Jesus som frelser, er blitt fullkommen og skyldfri ved troen på ham. Derfor kan Johannes skrive: «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.» (1. Joh 4,18)

Derfor kan du være trygg innfor fremtiden. Den er i Jesu hender, og du er i Jesu hender. Ta derfor til deg av de mange ordene som ber deg legge frykten til side:

«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» (Åp 1,18) Se hvor stor Jesus er! Han har bevist hvor mektig han er, da han sto opp igjen fra de døde, etter å ha fullført frelsesverket på korset. Fra den tid av har han nøklene som kan låse deg ut av dødsriket.

Det er den samme Jeg er – den evige Jesus Kristus – som uttalte gjennom profeten Jesaja:

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» (Jes 41,10)

Du trenger styrke og hjelp til å holde deg oppe, spesielt når du er enslig mor med et barn i tenårene. Kanskje du blir litt mer engstelig enn vanlig når du har følt at personer som står deg nær, avviser. Jesus har en sterk og mektig høyre hånd. Du har ingen grunn til å være redd.

Du spør om bortrykkelsen og den store trengselen. Jeg er ikke sikker på hva jeg skal svare. Det blir som å orientere om detaljene i et landskap jeg ikke har besøkt. Det er sagt at noen nærmest regner seg som medlemmer av arrangementskomiteen for Jesu gjenkomst. Men kanskje vi skal overlate detaljene til Gud og være fornøyde hvis vi får bli med i velkomstkomiteen?

Jeg vil også nevne at mange, mange generasjoner har levd før oss uten å få oppleve dramaene i endetiden. Det er ikke sikkert du eller jeg skal oppleve dem heller.

Jeg ber til Herren at du må få indre ro og trygghet i hans navn, at Herren vil sende deg gode kristne venner og omfavne deg i et kjærlig kristent fellesskap, så du får mot til å leve og være en god støtte for barnet ditt.

OPKL259

 

 

 

 

Powered by Cornerstone