Hvetekornet lagt i jorden

Kjære pastor, Jeg har hørt et ord mange ganger og en som ga meg dette for en stund siden: Johannes 12:24 BM11-NO Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Kan du forklare hva dette bety? Tusen takk og Guds velsignelse. M. L.

SVAR:

Har du vært med på å plukke poteter? Du finner kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver frem friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye.

Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, sier han: «Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene. Men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si: - Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn. Men nei, jeg kan ikke be om det. For dette er selve meningen med livet mitt på jorden.

Hvem kan forklare dette til bunns? Men jeg prøver: Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre – korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa: Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lasarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen: Døden på korset. For «når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør: Kan vi få se Jesus?

Spørsmålet ditt røper at du aner større dybder i ordet om hvetekornet som er lagt i jorden. Ja, såkornet er Guds ord, som bærer frukt i sin tid. Men såkornet er også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus.

Jesus sa: «Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.»

Hva betyr det å elske sitt liv, hva betyr det å miste sitt liv? Det er å si til Jesus: Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve tilfreds uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening med livet mitt, og gi at jeg fullt og helt hengir meg til den planen!

Da svarer Jesus: «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Det er som om Jesus sier: Du skal oppnå ros og takk fra din himmelske Far en gang. Men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener. En disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det.

Så vær velkommen til livet som hvetekorn. En som er ærlig om dette livet, har skrevet: «Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord er ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg er eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være - uten deg.» Uten Jesus er det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus - «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk,» skrev Paulus.

OPKL262

 

 

Powered by Cornerstone