Gjør vi synd med for mye tv og internett?

Jeg og mange andre bruker timevis hver dag på tv og internett. Jeg tenker av og til på at det ikke er så bra. Er det synd for en kristen å bli for avhengig av skjermene? Har Bibelen noe å si om dette?

SVAR:

Vi har fått et stort antall teknologiske hjelpemidler som en ikke kunne drømme om for bare noen få tiår siden, langt mindre på Bibelens tid.

Tekniske løsninger er ikke synd i seg selv. Mennesker har pønsket dem ut, men det er Gud med sitt skaperverk som har gjort alt mulig.

Spørsmålet blir hvordan vi bruker det alt sammen. Bibelen ber oss «bruke den dyrebare tiden godt». (Kol 4:5) Tiden er – som så mye annet – en verdifull gave fra Gud. Spørsmålet er: Hvordan kan vi bruke tiden til å ære Gud og tjene vår neste?

Vi trenger informasjon, kunnskap og inspirasjon. Mediene kan gi oss det. Men mye medieinnhold bryter med sunn etikk. Enda mer av det gjør oss opptatt av lite viktige ting, som fyller tanker og sinn, slik at det virkelig verdifulle ikke får plass.

De sosiale mediene kan hjelpe oss å holde kontakten med venner, og de kan helt klart tjene gode formål. Men aktiviteten foran skjermen må ikke komme i stedet for kontakt ansikt til ansikt.

Da er vi tilbake til spørsmålet om hvordan vi bruker tiden. Tiden er begrenset. Derfor må vi velge noe og dermed skyve andre ting til side.

Nå er det mange muligheter til å finne ut på forhånd om hva som kommer på de forskjellige kanalene. Er det verdt å se på? Det er neppe lurt å bare se på likt og ulikt etter hvert som det kommer.

Paulus satt i fengsel og ba for de kristne i byen Filippi. Han skrev: «Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag.» (Fil 1:9-10)

Han ga også noen gode kriterier å tenke på når en skal vurdere det som har med kultur å gjøre: «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros …» (Fil 4:8)

Så tenk på hvordan du bruker tiden, og tenk på hva du fyller sinn og tanker med. Be om visdom og innsikt. Så vil Gud veilede deg om hva som er synd eller ikke.

Det er også en viktig oppgave å gjøre andre oppmerksomme på gode programmer, byggende nettsteder, og givende kanaler både på radio og tv.

OPKL426

Powered by Cornerstone