Forskjellen på den katolske kirka og den norske

Hei. Hva er forskjellen på den katolske kirka og den norske kirke? Jeg har gått i forskjellige kirkesamfunn, og synes ikke det er noe problem. Jeg synes ikke at det er et problem at det er små forskjeller mellom kirkesamfunnene. Hvor stor er forskjellen på den katolske kirke og den norske kirke? Vil du anbefale å delta i det katolske kirkesamfunnet? Hilsen Ingrid

SVAR:

Hei, her er ikke stedet for å gi en grundig utredning om spørsmålet ditt. Du kjenner til at den katolske kirken var enerådende fram til reformasjonen på 1500-tallet. Også før den tid var det mange retninger og bevegelser innen den store kirken. Men for 500 år siden skjedde det et organisatorisk brudd. Luther, som var den fremste reformatoren, mente at kirken burde forandre seg på flere områder. Når det gjaldt læren, ville han gjøre evangeliet klarere ved å si at vi blir frelst ved tro alene, ikke med gode gjerninger som tillegg. Bare nåden i Kristus er grunnlaget, ikke vår innsats. Som grunnlag for kirkens lære ville han ha Skriften alene, og han ville rense bort tradisjoner som ikke var i samsvar med evangeliet og Bibelen.

Mye har forandret seg på 500 år. Ikke nødvendigvis læren, men folks holdninger til læren. Vi har et åndsklima som ikke vil ta ting så nøye. I dag legger folk lettere merke til ytre skikker, liturgier, presteklær osv., så det blir lett bare et spørsmål om hva en trives med. Det spørs om vi ikke trenger å bli mer bevisste på den sunn læren, som Bibelen ber oss om å vokte og sette høyt, slik at den følges opp av de nødvendige ja og nei i tro og liv.

Som kristne lever vi i to relasjoner. Den ene handler om forholdet til kirkesamfunn og organisasjoner. I valgene mellom dem bør vi finne en vei preget av hva vi er blitt overbevist om.

I hverdagen møter vi kristne med forskjellige holdninger og tradisjoner. Med noen finner vi naturlig et åndelig fellesskap. Med andre finner vi ikke det kan bli så nært. Viktig er om vi merker en personlig tro og en holdning til å bøye seg under Guds vilje. Da kan jeg finne jeg har mer til felles med en personlig troende katolikk, enn med en bibelfornektende lutheraner.

Du vil skjønne at jeg er teolog og deler den evangelisk-lutherske læren, som den norske kirke offisielt står for. Men jeg føler meg ofte litt hjemløs i en kirke der noen ikke vil ta Bibelen på alvor.

Du er opptatt av å finne din vei. Jeg vil ikke gi deg noe annet konkret råd enn å fortelle hva jeg selv står for, og så vil jeg be om at du blir ledet av Gud videre gjennom livet ut fra Bibelen og sannheten.

OPKL272

 

Powered by Cornerstone