Hvordan lytter jeg til Guds stemme?

Jeg har ikke vært kristen så veldig lenge. Noen sier at hvis jeg vil vite hva Gud ønsker at jeg skal gjøre, så skal jeg bare lytte, så vil han fortelle meg det. Problemet er at jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lytte etter, eller hvordan jeg kan vite at det er Guds stemme jeg hører. Hvordan kan jeg skjelne mellom Guds stemme og det som jeg innerst inne ønsker meg?

SVAR:

Gratulerer med at du er blitt en kristen, og gratulerer med et viktig spørsmål. De fleste mennesker er opptatt av hvordan de kan få Gud på avstand. Du prøver å forstå Gud og komme nærmere ham. Det er flott.

Jeg vil prøve å svare med et eksempel fra Bibelen. I Det gamle testamente blir det fortalt om Elia, som lyttet etter Guds røst. Antakelig hadde han fått inntrykk av at når Gud taler, blir det med torden og brak. Men det skjedde ikke ved en storm eller et jordskjelv, heller ikke lyn eller torden. Herren talte gjennom en stille, svak røst, «lyden av en stille susing» (1. Kong 19,12). Da fikk han høre at han skulle gjøre det som ble ventet av ham, og han kunne være trygg på at Gud ville være med ham når han gjorde nettopp det.

Det er klart at Gud snakket til Moses i en brennende tornebusk, og engelen Gabriel talte direkte til Maria. Herren kom i drømmer og visjoner.

Men nå lever vi i en tid etter at Jesus kom. Bibelen foreligger som ferdig bok, og vi tror og er viss på at Gud har inspirert den. Skriften er inngitt ved Ånden, slik at den er blitt akkurat som han ønsket det. Da vil de aller fleste kristne oppleve at Herren taler gjennom Bibelen, for eksempel ved å minne oss om ord og hendelser som passer inn i vår situasjon.

Dessverre er det mange som hevder at de taler på vegne av Gud, men som slett ikke gjør det. De bløffer, ja, kanskje de til og med taler på vegne av djevelen. Det finnes for eksempel ledere av sekter som har gitt grønt lys for brudd på det sjette bud, sikret seg økonomiske fordeler ved å utnytte andre godtroende kristne, ja, noen har til og med ledet gruppen sin til et kollektivt selvmord.

Derfor skal vi vise en sunn skepsis når noen sier: «Herren har sagt til meg at jeg skal gjøre slik og sånn, og dere skal gjøre dette og hint for å få Guds velsignelse.»

Alle synes det ville være greit om Gud talte direkte med tydelig bass-stemme. Men han har ikke valgt å gjøre det overfor oss som ikke er apostler eller profeter. Vi skal heller ikke bare lytte til «hjertets røst», for den kan si mye rart. I alle fall mye preget av egoisme. Bibelen sier at hjertet er alvorlig skadet av de forførende lystene (Ef 4,22). Du må ikke vente at hjertet vil si deg sannheten.

Ta imot de overordnede retningslinjene fra Ordet. La Bibelen kaste lys over motivene og holdningene dine. Gå så frimodig inn i hverdagen og regn med at Jesus er med deg. Av og til kan han minne om løfter og oppmuntringer fra Skriften. Men du er løskjøpt til å være et fritt Guds barn. Du trenger ikke høre Guds stemme ved ethvert valg du må ta.

Må du velge mellom to ting som begge er gode, kan du be Gud lede deg, både ved at forhold legger seg til rette, dører åpner seg eller blir stengt, eller ved at Gud bruker andre mennesker til å kaste lys over det hele.

OPKL278

 

Powered by Cornerstone