Hvorfor sa Jesus: Ikke si det til noen?

Når jeg leser i evangeliene, kommer jeg over flere tilfeller der Jesus gjør undere, men så ber han om at det ikke blir fortalt videre. Hvorfor gjorde han det? Kunne han ikke fått en super gratisreklame når ryktene gikk om hva han var i stand til å gjøre?

SVAR:

Du har rett i at Jesus ba flere om ikke å fortelle hva som hadde skjedd. Han vekket for eksempel Jairus’ datter opp fra de døde, og da forteller Markus: «Han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette.» (Mark 5:43)

Den spedalske mannen som ble renset av Jesus, fikk høre: «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten … Det skal være et vitnesbyrd for dem.» (Matt 8:4)

I kapitlet etter forteller Matteus om to blinde som plutselig fikk se. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette.» (Matt 9:30)

Hadde jeg vært til stede, ville jeg sagt til Jesus: - Du kan ikke vente at de klarer å holde tett. Folk greier ikke å tie stille om verken det verste eller det beste de opplever. Her er en kjempestor nyhet, en ufattelig glede. Hvorfor vil du gi dem munnkurv? Vel, Jesus selv har ikke gitt svar på slike spørsmål.

Klarte de lykkelige å holde på hemmeligheten? Nei, det står om de tidligere blinde: «De gikk ut og spredte ryktet om ham i hele landsdelen der.» (Matt 9:31)

Noen forskere hevder at Jesus ikke selv mente å være Messias. Dette ble funnet på av de kristne etter at Jesus var død og oppstanden. Derfor nektet han hele tiden for at det var noe spesielt med ham.

Men dette er ikke riktig. Jesus godtok som sant det Peter sa: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» (Matt 16:16) Men også den gangen ba Jesus Peter og de andre «ikke å si til noen at han var Messias». (Matt 16:20)

Jeg tror vi må si, etter at jeg har lest mange spekulasjoner og gjetninger, at vi ikke vet hvorfor Jesus prøvde å begrense ryktene om ham. Det sies ikke klart i Bibelen, så da står det igjen å gjette.

Den mest sannsynlige teorien er at folk hadde sine bestemte oppfatninger av hvordan Messias skulle være. Jesus ville ikke at et falskt bilde av ham skulle feste seg. Han ville at hans verk i forkynnelse, lidelse, død og oppstandelse skulle bli mest mulig fullført før folk flest fikk bekreftet den riktige oppfatningen av ham som Messias. Jesus kom for å frelse sjelen vår, men ut fra underne kunne kanskje folk få det inntrykket at Jesus var kommet som en helbredelsespredikant og ikke noe mer.

Først i rettssaken i påsken proklamerer Jesus med sin egen munn hvem han egentlig er. Øverstepresten spør: «Er du Messias?» Jesus svarer: «Jeg er det.» (Mark 14,61-62) Da blir han dømt til døden, og da bekrefter han, uten å skape noen tvil, at han er den Frelseren han er kalt til å være.

OPKL433

Powered by Cornerstone