Kan vi leve som Paulus?

Paulus stoppa sjeldent opp i arbeidet for å spørre Gud om hva det neste han skulle gjøre var, eller hvor han skulle reise neste gang. Han lytta heller til Gud når han fekk klar beskjed, og kjørte på ellers. Er det ein måte det er mulig å leve på i dag? For eksempel valg av utdanning? (Synnøve, ca. 18 år)

SVAR:

Hvordan Paulus opplevde Guds ledelse, kan vi blant annet lese om i Apg 16. I vers 6 fortelles det at Den hellige ånd ledet ved å hindre. Hvordan det konkret skjedde, vet vi ikke. I vers 7 står det at Jesu Ånd ga dem ikke lov. Grunnen var at Gud nå ville ha Paulus til Europa. Det fikk han klarhet i gjennom et syn eller en drøm, vers 9.

Jeg liker din måte å si det på, Synnøve: “Han lytta heller til Gud når han fekk klar beskjed, og kjørte på ellers.”

Ja, jeg tror vi kan leve slik også i dag. Når Gud frelser mennesker, frelser han også forstanden vår. Vi skal bruke vett og fornuft, tenke over argumenter for og imot, prøve å se vår egen styrke og svakhet, gjerne være åpen for råd fra andre. Så vil nær kontakt med Gud i bønn og bibel også være med å lede oss. Gud vil åpne noen dører, stenge andre, og så tar vi imot det som kommer. Men jeg skal ikke utelukke at en dør kan bankes på både en og flere ganger, hvis vi synes det er rett.

Jeg merket meg en erfaren misjonsleder som sa: Gud bruker ikke samme metode to ganger når det gjelder å lede sine barn.

Derfor er det visdom i et ord jeg har lest: - Du skal ikke finne Guds vilje, den skal finne deg. Du skal gi Gud arbeidsro. Du må be ham om det fintmerkende sinn, som for eksempel ser at også når Gud lukker en dør, er det en av de måtene han svarer din bønn på. (Georg S. Geil)

Du står ved inngangen til livet og skal oppleve Guds ledelse i årene fremover. Spennende! Du kan glede deg til noe som skjer om femti år, hvis Herren gir deg så mange år. Da vil du kunne se bakover og si: Hvor vidunderlig Herren ledet og la alt til rette!

Lykke til på Herrens veier!

OPKL276

Powered by Cornerstone