Alltid forberedt

En viktig holdning i adventstiden er å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller i boken Living Faith om den kristne Amisk-sekten i USA.

Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt i private hjem. Når det skal være samling, blir en stor, sort vogn trukket av hester og full av benker fraktet til hjemmet det gjelder, og folk møter opp. Ingen vet på forhånd hvem som skal tale. Predikanten blir valgt ved loddtrekning eller enighet like før.

Carter spurte en leder blant Amiskfolket hvordan de kunne forberede seg på en preken når de ikke visste hvem som ville bli kalt til å tale. Lederen svarte med alvor: «Vi skal alltid være forberedt.»

Stå klar! «Vær også dere rede! For Menneskesønnen kommer …» (Luk 12,40) sa Jesus. Vi vet ikke når, men for alle som tror, blir det en glad dag når vi er forberedt.

OPK820

Powered by Cornerstone