Guds løfter oppfylt

En viktig side ved julen er at Gud har oppfylt sine løfter. Fra gammelt av lovte han å sende en frelser, Messias, til verden. Det ble oppfylt i og med at Jesus kom for to tusen år siden. Derfor feirer vi jul.

Gud oppfyller alltid løftene sine. Gjennom profeten Jeremia sa han: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.»

Gode ord skal oppfylles. I mellomtiden har ondskapen hatt uhyggelig stor plass i verden. Av og til har det onde hatt så stor makt at mange spør: Hvor er Gud? Bryr han seg? Slike spørsmål ble ikke minst aktuelle i 1940-årene.

Jeg vil fortelle om den jødiske psykiateren Viktor Frankl fra Østerrike. Han ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen. De tok fra ham alt – eiendom, familie og eiendeler. Han hadde brukt mange år på å skrive en bok. Da han kom til Auschwitz, den beryktede dødsleiren, ble manuskriptet hans, som han hadde sydd inn i frakken sin, tatt fra ham.

Dette var forferdelig vanskelig for Frankl. Han sa at det var som å miste et åndelig barn. Han stilte spørsmålet om livet hans hadde noen mening overhodet når han opplevde noe slikt. Han kjempet med slike spørsmål da nazistene noen få dager senere tvang fangene til å gi fra seg klærne sine.

I stedet for sine egne klær arvet Frankl de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret. I stedet for de mange sidene av manuskriptet hans, som nå var tapt, fant han i lommen i denne kappen en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok. Bare en enkelt side av denne bønneboken var igjen, men på den siden sto ord som snudde Frankls liv rundt og ga ham en mening i det meningsløse. For på dette arket kunne han lese den mest hellige bønnen for jødene, den såkalte Shema Israel, det som Jesus kalte det største av alle bud: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»

For et sammentreff at denne siden og dette budskapet skulle nå fram til Viktor Frankl! Men nei, Frankl tolket det ikke bare som et tilfeldig sammentreff. Han tolket det som et tegn på Guds trofasthet. Og han skrev siden om denne opplevelsen: «Hvordan kunne jeg tolke et slikt “sammentreff” som noe annet enn et kall til å leve ut mine tanker i stedet for bare å skrive dem opp på et papir?»

Frankl så det slik at hvis et menneske har funnet meningen med sitt liv, er det i stand til å bære mye mer av motgang og lidelser enn de som ikke ser en slik mening. I Guds kraft ble han et lysende forbilde og en varm støtte for mennesker som var i ferd med å bukke under. Han overlevde dødsleiren og skrev siden bøker som har fått stor betydning for mange.

Gud oppfyller det han har lovt. Fra det aller vanskeligste kan han gi fremtid og håp. Jesus begynte livet under de mest primitive forhold. Men det riket han har grunnlagt, skal vare til evig tid.

OPM826

Powered by Cornerstone