Fordi han lever

Jule- og nyttårshelgen har lett for å bli preget av en påtatt god stemning og kanskje en noe livsfjern romantikk. Da skal vi merke oss at kirkeårets tekster for andre juledag handler om motstanden mot Jesus og forfølgelsen av Guds barn i denne verden. Og da er det ikke få aktuelle eksempler vi kan ta fram.

Jeg vil minne om en hendelse i 1999, en tragedie som ble omtalt i mange land. Det handler om en mann som het Graham Stuart Staines. Han hadde vært kristen misjonær i India i mange år. Han drev en klinikk for leprapasienter, altså for spedalske, og han forkynte ofte i en kirke like ved, i Baripada i India.

Men den 23. januar 1999 måtte Graham Staines og familien hans betale en forferdelig høy pris for at de trodde på Jesus. Minst 40 Hindu-aktivister omringet bilen til Staines og satte fyr på den. Ikke bare ble misjonæren selv drept, men også de to sønnene hans, Philip og Timothy. Dette var bare én i rekken av tragiske hendelser i en serie av antikristelig voldsbruk utført av hindu-radikalere.

Ved begravelsen var over ett tusen personer til stede. Tre kister var igjen etter de tre som så brutalt var tatt av dage. Enken etter Staines, Gladys, og datteren deres, Esther, var faktisk i stand til å tale om tilgivelse og fred der og da. I stedet for å være lammet av sorg, sto de ved siden av de tre kistene og sang en tekst preget av håp:

«Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.» - Fordi Jesus lever, kan jeg møte dagen i morgen. Fordi han lever, er all frykt borte. For jeg vet at han holder fremtiden i sin hånd, og derfor er livet verdt å leve, nettopp fordi han lever.

Du og jeg vil sannsynligvis ikke oppleve noe så tragisk i året som ligger foran. Men vi kan få spesielle prøvelser som blir våre, annerledes enn alle andres. Da kan vi be om å få en tro som bærer oss gjennom det vi frykter for. Vi også kan synge: «Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.»

I Bibelen er gjengitt sju brev til tidlige kristne menigheter. Du finner dem i begynnelsen av Bibelens siste bok, i Johannes åpenbaring. I brevet til menigheten i Smyrna kan vi lese: «Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone.» (Åp 2,10)

Det kan komme til å koste å følge Jesus i året som ligger foran. Når det står om trengsel i ti dager, tror jeg det betyr at trengselen blir kortvarig. Men enten vi opplever det ene eller det andre, gjelder ordet: Vær tro inntil døden. Fordi han lever, er frykten borte. Fordi han holder fremtiden i sin hånd, er livet verdt å leve.

OPM829

Powered by Cornerstone