Gled deg

Den britiske forfatteren Isaac Watts slet mye med sykdom da han var barn. Han overlevde bare så vidt de første leveårene. Men Watts hadde store evner og ble pastor i London allerede mens han var i tjueårene.

Fordi han ikke kunne dra så mye på husbesøk som han ønsket, skrev han varme brev med trøst og oppmuntring til personer i menigheten som var syke, levde i sorg eller hadde mistet motet.

Isaac Watts huskes mest som en av de største salmedikterne i den engelsktalende verden, med 600 brukte salmer. Hans vidunderlige julesalme ånder av glede og overskudd og er av de mest brukte julesangene i verden.

«Gled deg, du jord, la mørket fly,
For lyset blant oss bor.
Å, hvilket dyp av kjærlighet,
Gud vender all vår sorg til fred.
All verden pris hans kjærlighet!»

På sin måte gir han ekko til englenes hilsen: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» (Luk 2,14)

OPK829

Powered by Cornerstone