Stadig i endring

Jeg har lest at nesten 98 prosent av alle atomene vi har i kroppen vår i dag, var ikke der for ett år siden. Det betyr at du på en måte er en ny person i år i forhold til på samme tid i fjor. Fantastisk, ikke sant?

Bibelen taler om en Gud som kan gjøre alle ting nye. Men da handler det om noe mer enn atomer i kroppen. Det handler om nye holdninger og innstillinger, nye tanker og handlemåter.

Men før jeg går videre inn i teologien, vil jeg stanse et øyeblikk ved psykologen dr. Gordon Allport ved Harvard University. Han la vekt på hvor viktig det er på et allment plan at vi ser oss som mennesker som er i ferd med å bli noe annet, noe nytt. Vi er i stadig endring. Gordon Allport drev omfattende forskning for å finne ut hvordan mennesker forandret seg gjennom årene, noen til det bedre, noen til det verre. Han konkluderte med at vi alle har evnen til å bli noe mer enn vi er. Det betyr at vi ikke bare må se oss som offer for gode eller vanskelige forhold. Vi kan til dels ta styringen selv og regissere mye ved livet vårt. Vi kan sette oss mål og søke å endre tenkemåten vår.

En berømt forfatter på 1800-tallet het Nathanael Hawthorne. Etter at han var død i 1864 oppdaget de at han hadde etterlatt seg noen notatbøker med ideer som han hadde skriblet ned etter hvert som de hadde dukket opp. Et notat lyder slik: «Ideer til en kort novelle der hovedpersonen ganske enkelt aldri dukker opp.»

En rabbiner har sagt om dette opplegget: «Dessverre er dette historien om altfor mange liv. Hovedpersonen trer aldri fram. Den personen vi kunne vokse fram til, den menneskeskikkelsen vi kunne ha blitt, dukker ikke opp. Vår mulige storhet ligger der uten å bli virkeliggjort, herligheten forblir fengslet, det løfterike ved vår person blir ikke oppfylt og realisert. Livene våre stivner bare i en statisk og stillestående karakter.» Rabbineren som har sagt dette, heter Sidney Greenberg.

Jeg begynte med å snakke om Gud som gjør alle ting nye. For to tusen år siden ble det skrevet i Bibelen: «Men alle dem som tok imot ham, altså Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Å bli Guds barn på den mystiske og likevel så håndfaste måten Bibelen omtaler det, er virkelig en forandring, en endring som ikke så lett kan beskrives. Paulus presenterer det slik: «Dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Omdannet til å ligne mer på Jesus, det er hva apostelen snakker om. Å tre fram enda mer som en bror eller søster av Mesteren.

Dette kaller jeg fornyelse. Jeg håper du lengter etter å få se det litt mer virkeliggjort i det nye året vi går inn i. For vi er stadig i endring.

OPM831

 

Powered by Cornerstone