Viktige jobber

Moderne firmaer kan bruke store summer på seminar for å motivere de ansatte. Motivasjonsdager skal hjelpe til at alle gjør en bedre jobb ved å få gode og positive holdninger. For mange år siden satset et konsern som leverte utstyr til romfart, på en slik konsulent for å få fram den rette spiriten blant medarbeiderne.

Konsulenten intervjuet en av toppsjefene, som kunne fortelle at ved en spesiell avdeling var både produksjonen og holdningene av spesielt god kvalitet. Moralen var høy. Det var få som sluttet, nesten ingen ble syke, ja, fraværet i denne avdelingen var lavest i hele bedriften.

Det som forbauset ledelsen, var at arbeidet i denne avdelingen var både mekanisk og ensformig. Denne gruppen vedlikeholdt rørene over hele arbeidsplassen. Jobben var å sjekke temperatur og trykk. Utstyret ellers i bedriften var meget følsomt, så trykk og temperatur i rørene måtte være nøyaktig justert. Hvis ikke kunne det bli kostbare skader. Men hvorfor var moralen og motivasjonen så høy?

Konsulenten besøkte avdelingen, og formannen tok ham med på en omvisning. Konsulenten merket seg at alle arbeiderne brukte en klesdrakt som leger bruker når de opererer på mennesker. Han spurte formannen om hvorfor. Formannen forklarte at de fikk kjøpt klærne gjennom sønnen hans, som var lege og opererte vener og årer som førte blod til og fra hjertet. Konsulenten sa: «Så dere har disse klærne på fordi de er behagelige?» «Nei, nei,» svarte formannen. «Det er fordi vi ser oss selv som kirurger, akkurat som sønnen min. Han tar seg av rørene i kroppen. Vi tar oss av rørene her i bedriften. Den store virksomheten her kommer ikke til å få noen sammenbrudd så lenge vi vedlikeholder årene og venene, selve arteriene, med stor nøyaktighet. Vi passer på og vedlikeholder rørene her i bedriften akkurat som en lege tar seg av hjertet ditt.» Konsulenten så at til og med på garderobeskapene og på brystet til de ansatte sto det «dr» foran navnene!

Ja, slik hadde de fått motivasjonen på topp. «Jobben din er viktig!» Det handler om liv og død for bedriften, om selve blodomløpet.

Tenk om vi kunne få en slik holdning hos alle som er med i misjonsforeninger, bedehus, menigheter og andre kristne fellesskap. Vi representerer et blodomløp, og vi kan vedlikeholde tilførselsveiene hos hverandre.

Bibelen sammenligner den kristne forsamlingen med en kropp, der Kristus er hodet. Paulus skriver: «Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.» Her er snakk om sammenknytting og støtte, og at alle deler har fått tildelt en spesiell virksomhet. Slik kan veksten skje med kjærlighet. Bildet sier noe om trofasthet i det nye året som ligger foran oss.

OPM833

Powered by Cornerstone