Fri fra angst

«Jeg har kjempet med angst hele livet. Angsten er en del av meg. Vi snakker sammen og blir enig om at den ikke skal ta makten over meg.

Det er jeg som må bære den med meg i heisen, på bussen, på kafeene, og på de store, åpne plassene.» En kvinne har skrevet dette.

Kristen tro er ingen patentmedisin mot angst, men troen kan hjelpe deg til å leve med angsten, ja, kanskje oppleve at en angstkrise kan sette i gang en verdifull vekst i ditt indre. 

Angsten er ikke sendt til et menneske av Gud, men enkelte har gjennom angsten lært å be til ham. Slik kan angsten for noen på en merkelig måte føre til det gode. 

I Salmenes bok i Bibelen står følgende ord: «Jeg vil løpe den vei dine bud viser, for du frir mitt hjerte fra angst.» (Sal 119,32) 

OPK004

Powered by Cornerstone