En fremtid for enker

«Hvordan har du det egentlig?» En kvinne var nettopp blitt enke, og en god venninne stilte spørsmålet. «Hvordan står det til?» Svaret var kort og sa mye: «Jeg trodde aldri dette skulle hende med meg ...»

Det som var ekstra vanskelig å forstå, var at når hun nå hadde mistet mannen sin, hadde hun samtidig mistet en rekke av sine tidligere venner, spesielt gifte par. Hun ble ikke lenger invitert, og de kom ikke på besøk. 

Det er ikke godt å vite hvorfor så mange svikter enker og fraskilte. Kanskje mange er dårlig tilpasset til livet selv, og så vet de ikke hvordan de skal takle andres sorg. Flykter de fra noe når de ikke lenger vil være nær dem som er blitt alene? 

Enker trenger spesielt kontakten med par, for de savner vennskapskontakten med menn. Mange kvinner tar kontakt med enker bare når mannen er bortreist. Litt omtanke kan få oss til å tenke annerledes om dette. 

En første hjelp overfor en som er blitt enke, er å stå sammen med henne i sorgen. 

Bibelen lærer oss at sorgen hører livet til. «Mine kjære!» skriver Peter, «Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» 

Jesus var vel kjent med sykdom og sorg. Vi hjelper ikke dem som sørger, med forklaringer, belæringer og formaninger. Den beste hjelpen er å være nær, høre på og vise omsorg. 

Det er også noen gode trøsteord og løfter fra Bibelen vi kan gi videre. Snakker jeg til en enke nå, vil jeg minne om ordene profeten Jeremia fikk bære frem: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» 

At Gud har en spesiell omsorg for enker, kommer frem i Jakobs brev: «En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød.» 

Og i Salmenes bok står det: «Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige borg.» 

Ellers fortelles det i Bibelen om en enke på profeten Elisas tid. Hun hadde havnet i bunnløs gjeld da mannen døde. Fordi hun ikke kunne betale dem hun skyldte penger, så hun seg nødt til å selge de to sønnene hun hadde, som slaver. Alt hun hadde hjemme, var litt matolje. 

Hun kom til profeten Elisa og ba om hjelp, og han ba henne låne så mange tomme kar hun kunne få tak i, fra naboene. Da hun gjorde det og begynte å tømme oljen i karene, fikk hun fullt opp – nok til å betale gjelden, og nok å leve av for seg selv og sønnene. Gud viste omsorg for en enke som var trofast mot ham. 

Bibelen sier: «Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe.» Det gjør han ofte ved å sette i gang andre mennesker. 

Så kan det være en viktig øvelse for enker å finne ut hvor mye en skal fortelle om sine behov til andre, og hvor mye en skal stole på at Gud ordner opp – uten at en sier noe til mennesker. 

Jesus hadde mye med enker å gjøre. En av de første som så ham som et lite barn, var Anna, som hadde vært gift i bare syv år, og nå var blitt gammel enke. Hun ventet på Messias som den store trøsteren, og lengselen hennes ble oppfylt. 

Maria var antakelig enke da Jesus døde på korset. Jesus ber Johannes om å ta seg av henne, og Maria blir senere beskrevet som en av de kvinnene som kom sammen med andre i bønn. 

Også i dag er det viktige tjenester for enker. Noen gifter seg igjen, kanskje går inn i nytt arbeid. 

Det viktigste er å være i Guds plan for livet, og bli ledet av ham dag for dag. 

Herren har omsorg for deg. «Herren vil gi deg fremtid og håp.» 

OPM009

Powered by Cornerstone