Musikk, en stor gave

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser: • Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann.

• Beethoven skrev musikk, enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet i 1827, og senere døde han av det. 

• Musikk som synges av to personer, kalles en duell. 

• Når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. 

Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. 

Sang og musikk er blant Guds største gaver. En dansk ungdomsprest som het Olfert Ricard, skrev: «Det syngende hjerte, det vil jeg gjerne ha alltid, himmelsk musikk inne i sjelen, en liten kirke med orgel og strengelek og salmesang i mitt bryst, jeg vil be mer og mer om dette! For det er det naturligste for en kristen som er sunn og har det godt.» 

Eller som en annen sa: «Musikk er kjærlighet som leter etter ord.» 

Noe av den vakreste sang og musikk som er skrevet, er laget som en lovsang og takk til Gud. De som kommer i et rett forhold til Gud ved å tro på Jesus, får en rekke gaver som gir trygghet og glede. 

Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra Salmenes bok i Bibelen: «Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.» 

Er du svak, trenger du styrke. Er du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Derfor satte han sin lit til Herren og var så glad at det ble naturlig å synge takkesanger til Gud. 

Har du fått sans for den gaven som sang og musikk er, vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. I dag trenger vi ikke lytte til bare én radiokanal eller bytte på bare noen få grammofonplater. Vi har fått valgmuligheter av både kvalitet og innhold, og musikk kan følge oss overalt. 

Bibelen oppfordrer: «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» 

Kristen sang og salme, viser og melodier gir oppmuntring, det er noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske er rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring å nynne for seg selv. 

«Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.» 

OPM012

Powered by Cornerstone