Mange ord for glede

Den første delen av Bibelen er opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk.

Det gamle testamente har tjuesju forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. 

Dette særtrekket ved bibelspråket er et uttrykk for at Gud er kilden for all sann glede. 

Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. 

Profeten Jeremia sa det slik: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!» (Jer 15,16). 

OPK023

Powered by Cornerstone