Hvem vi hører til

Bestemor var død, så studenten måtte dra fra universitetet hjem til begravelsen. Da han kom tilbake, merket vennene hans at begivenheten hadde gjort et sterkt inntrykk på studenten.

Faktisk begynte han å få dårligere karakterer. 

Veilederen hans regnet med at bestemorens død hadde skapt stor sorg hos den unge, og at tiden ville lege sårene. 

Men studenten fikk det bare mer og mer vanskelig med seg selv. 

Til slutt røpet studenten hva som var det egentlige problemet. Da han var hjemme, hadde han kikket i bestemorens gamle bibel, og der oppdaget han i familieoversikten at han selv var adoptert inn i familien. 

Det hadde han ikke fått kjennskap til før. «Jeg vet ikke hvem jeg hører til,» klaget han overfor veilederen. «Jeg vet ikke hvor jeg kommer fra!» 

Vi kan føle med denne unge mannen. De aller fleste vil gjerne vite litt om slektsrøttene sine. 

Men sannheten er at det betyr lite hvem dine jordiske foreldre er, så lenge vi vet hvem vår himmelske Far er. 

Et lite barn spurte: «Mamma, fortell meg hvor jeg var, før jeg kom inn i din mage!» Det gode svaret lød: «Du var i Guds hjerte!» 

I dag kan vi snakke lettvint om å «lage barn», eller som i gamle dager, da de som ble ufrivillig gravide ble omtalt som å ha kommet «i uløkka». 

Men barna stammer fra Guds hjerte. Det gjelder også dem som ikke var planlagt av mennesker, ja, som til og med kan få merkelappen «uønsket». 

De er aldri uønsket av Gud. Han har skapt hvert enkelt individ med en plan, hensikt og mening – og med en kjærlighet som vi mennesker ikke kan fatte. 

Som sagt: Det betyr lite hvem dine jordiske foreldre er, så lenge du vet hvem din himmelske Far er. 

Bibelen har et flott ord om dette: «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.» 

Hvordan vet vi at vi er elsket av Far i himmelen? Vi vet det fordi han sendte sin egen sønn til verden for å gjenopprette det som ble ødelagt av synden. 

Fra Guds side er veien åpnet til fellesskap og et barneforhold til vår himmelske Far. At Kristus døde på korset, er det sterkeste beviset for at vi er elsket med en ufattelig kjærlighet. 

Hvem vi hører til? Hvor vi kommer fra? Hva meningen med livet er? Det ligger svært mye av et svar i de to ordene: Guds barn.

OPM039
 

Powered by Cornerstone