Fri adgang til topps

For mange år siden sto jeg utenfor gjerdet til Det hvite hus og lekte med en tanke. Sett at jeg henvendte meg til vakten og sa jeg ville snakke med presidenten.

Vakten ville si: – Dessverre, Sir, De har ikke adgang. 

– Ja, hvordan kan jeg få adgang? 

– Vel, De må søke, men sjansene er svært små … 

Eksemplet gir perspektiv til spørsmålet: 

Hvordan kan et vanlig menneske få adgang til den aller høyeste i universet, til den levende, evige Gud? 

Apostelen Paulus kunne ikke annet enn undre seg over det som var skjedd etter at Kristus ble den nye og store ypperstepresten. 

– Nå har jeg fått det privilegium, sier han, «å opplyse alle om … denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud … I ham [altså i Kristus] har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit» (Ef 3,9–12). 

OPK047

Powered by Cornerstone