Arbeidet, noe Gud fant på

Det hendte på en arbeidsplass, og jeg forteller det ikke fordi det var noe spesielt eller uvanlig. En konvolutt ble lagt i posthyllen til en ansatt. Det var lønnsslippen som fortalte at nå var månedslønnen kommet inn på konto.

Hun grep den begjærlig og med stor entusiasme, sprettet opp, tok et raskt blikk på lønnsslippen og sa rett ut: «Denne er eneste grunnen til at jeg kommer på arbeid.» 

Altfor mange mennesker i dag ser på arbeidet sitt på denne måten – bare som et nødvendig onde. De setter ikke pris på det de gjør. De ser ikke noen mening i arbeidet. De gjør ikke mer enn de må, prøver å forkorte arbeidsuka så mye som mulig, og omtaler arbeidsplassen sin i negative vendinger. 

Men Gud elsker hele mennesket, han er interessert i alt vi foretar oss. Det gjelder også arbeidet vårt, hva vi har som daglig levebrød. 

Arbeidet fyller en stor del av vårt våkne liv. Da har det naturligvis noe med Gud å gjøre, som alt annet. 

Bibelen lærer oss å ha den rette holdningen til arbeidet vårt. Da Gud i begynnelsen skapte oss til mann og kvinne, velsignet han oss og sa: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden» (1. Mos 1,27–28) «Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den» (1. Mos 2,15). 

Gud overlot ansvaret for verden til menneskene. Det vil si at Gud ga menneskene et arbeid. Gud ga alt som trengtes for å ha en meningsfylt tilværelse, og en del av denne omsorgen var arbeidet. Han lot ikke mann og kvinne mangle noe å drive med. 

Arbeidet var noe Gud fant på, ikke vi. Det var en del av hans gave for å gi oss tilfredshet og glede. Ser vi på jobben vår på den måten? 

Men hvordan henger dette sammen? Hvis Gud ønsket at vi skulle ha tilfredshet i arbeidet vårt, hvorfor liker vi det så dårlig? 

Svaret finner vi også i Bibelen. Etter syndefallet sa Gud til Adam at arbeidet hans ville bli byrdefullt, han skulle arbeide «med møye», og han sa at «i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». 

Dette avsnittet bekrefter at jorden var blitt forbannet på grunn av menneskenes synd, og at menneskene derfor skulle streve for å overleve. Men det betyr ikke at arbeidet skal være en straff. 

Mennesket er fremdeles et arbeidende vesen, og vi må stadig hente frimodighet fra den befalingen Gud ga før syndefallet. Arbeidet er fremdeles en viktig del av Guds gode vilje for oss. Vår evne til å temme og styre det ytre og indre miljøet, og måten vi gjør dette på, kan fremdeles tjene til å ære vår Skaper. 

Å være i stand til å se og verdsette denne kvaliteten ved arbeidet slik det ble gitt før syndefallet, er kanskje en evne vi får spesielt etter at vi er blitt frelst og har fått gjenopprettet det gode forholdet til Gud. 

Det er Kristus som har gjort dette nye forholdet mulig, og han er det egentlige svaret når vi føler en negativ holdning til arbeidet. Når Kristus er blitt Herre og Frelser, kan vi virkelig verdsette arbeidet som en del av Guds omsorg for å gi oss et meningsfylt liv. 

Men hvordan kan dette forandre holdningene våre til arbeidet? 

For det første skal vi tenke på at Gud i sin omsorg gir oss alt vi trenger – ikke bare arbeidet, men også evnene og treningen til å kunne utføre det. Derfor arbeider vi ikke bare for arbeidsgiveren, ikke bare for å få lønn, men vi gir uttrykk for det Gud har skapt inni oss. Vi bruker våre evner og gaver i det miljøet Gud har plassert oss i. 

For det andre skal vi se oss selv som forvaltere. Siden Gud har gitt alle ting, har vi fått i oppgave å administrere det slik at det blir best mulig tatt vare på og kommer best mulig til nytte. Akkurat som Gud betrodde Edens hage til Adam og Eva, slik betror han visse oppgaver og ansvarsområder til oss. De skal vi ta vare på i ydmykhet og med trofasthet. 

For det tredje: Med Kristus som Herre får arbeidet betydning fordi det er den del av Guds store arbeid. «Jesus sa ...: Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider» (Joh 5,17). Jesus har fullført sitt arbeid for frelse ved å dø på korset. Men gjennom oss er han fremdeles i arbeid her i verden. Vi kan være ambassadører i hans store rike. Som lærere, politi, ekspeditører, sykepleiere og så videre representerer vi Kristus der vi arbeider. 

Du har kanskje spesielle problemer på arbeidsplassen din, og de kan jeg ikke ta opp her og nå. Men vær trygg på at Gud kan gi deg både styrke og visdom til å vinne over vanskelighetene. 

Når du får Guds perspektiver på det daglige arbeidet ditt, blir arbeidet faktisk også en viktig side ved din åndelige vekst, og en vei til å tjene Gud.

OPM040
 

Powered by Cornerstone