Mer kraft tilgjengelig

Det fortelles om en liten gutt og faren hans. De spaserte langs veien da de fikk øye på en stor stein. Gutten så på steinen og tenkte seg litt om. Så spurte han faren: «Tror du at hvis jeg bruker alle kreftene mine, at jeg da klarer å flytte på den steinen?»

Far tenkte seg også litt om, og svarte: «Jeg tror at hvis du bruker all din styrke, så greier du det.» 

Det var alt gutten trengte. Han løp bort til steinen og begynte å dytte på den. Han skjøv og skjøv, så hardt han kunne, helt til svetten piplet frem i pannen. 

Men steinen rikket seg ikke, ikke så mye som en centimeter. 

Etter en stund satte gutten seg ned på bakken. Han ble trist i øynene. Hele kroppen hadde liksom falt sammen der på bakken. «Du sa feil,» sa han til faren, «jeg klarer det ikke.» 

Faren kom bort til ham, knelte ned ved siden av ham og la armen rundt skuldrene hans. «Du klarer det,» sa faren, «du brukte bare ikke all din kraft. Du ba ikke meg om å hjelpe deg ...» 

Verden omkring oss sier at alt avhenger av oss. Tar du deg sammen, strekker du strikken, gir du alt du har, kan det meste lykkes. Vi blir bedt om å være sterke og uavhengige. Mange sier at det er bare dumt å regne med andre. Da blir en bare skuffet. 

Men en kristen har lært en hemmelighet. Jesus har fortalt oss om den. Det fins en far i himmelen som kan tre til når alt blir tungt og vanskelig. Han kan hjelpe. Han sier: «Min kraft er tilgjengelig som din kraft.» Ja, han kan til og med flytte den store steinen før vi har prøvd å rikke på den. 

Det er ekstra styrke å få for den som kommer på å be om den. 

Flere hundre år før Jesu tid levde det en fyrste som hadde det merkelige navnet Serubabel. Han fikk viktige oppgaver av Gud med å gjenreise templet, og Gud ga ham den hjelp og styrke han trengte. Profeten Sakarias fikk formidle disse oppmuntrende ordene: 

«Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! Og Herrens ord kom til meg,» skriver Sakarias, «og det lød så: Serubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det» (Sak 4,6–9). 

Derfor har du ikke brukt alle dine krefter hvis du ikke har bedt din himmelske Far om hjelp. 

Kanskje du kan si, slik det står i Salmen, etter at oppgaven er fullført: «Lovet være Herren dag etter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser» (Sal 68,20). 

OPM050

Powered by Cornerstone