Kjærlighet og stor mildhet

Et Guds barn har grunn til å føle en trygghet. Det skjønner vi ikke alltid. I stedet er vi bekymret og urolige.

Har vi fått Jesus til frelser og bror, har Gud i himmelen overtatt ansvaret for oss – i dag og alle dager. Han vet hva vi trenger. 

Kommer motgangen, er det fordi vi trenger motgangen. Kommer lykken, den varme og smilende, er det fordi vi trenger lykken. 

Kommer lidelsen, skal vi lære noe av lidelsen. Kommer den overraskende gleden, er det fordi vi trenger den. 

Vi kan være trygge. Vi bør være trygge. Gud gjør ingen feil. 

Bibelen sier: «I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager» (Jes 63,9). 

OPK060

Powered by Cornerstone