Jobbidealer

I løpet av noen kristne møter ble det understreket gang på gang at hver enkelt er kalt av Gud til et yrke eller et arbeid.

Samme om arbeidet er «hellig» eller ikke, så er det en Guds kallsoppgave. Ved slutten av møtene ble en spurt: «Si meg, Tom, hva slags jobb har du?» 

Med stor visdom svarte han: «Jeg er en innviet rørlegger.» 

Snakker jeg nå til en som hører radio mens du jobber, vil jeg så dette lille tankekornet i tankene dine: Vær en innviet snekker, en innviet maskinfører, en innviet sekretær. 

Hvilke jobbidealer vil den innviede blankpusse? 

Gjør en skikkelig innsats. Ikke vær masende, krevende eller bortskjemt. 

Vær ikke negativ, kritisk, motstander mot all forandring. 

Spre smil og glede omkring deg. 

Vær entusiastisk for å lære noe nytt. 

Ikke være opptatt med alt annet enn det du skal. 

La kameratene og sjefene kunne stole på deg. 

Vis deg som en helstøpt og forutsigelig person. 

Vær punktlig til avtaler. 

Legg vekt på kvalitetsarbeid, og ikke ta noen snarveier som først senere kommer for en dag. 

Finn din styrke i helheten, et område du er flink til, en ferdighet der du aller best kan bidra. 

Alt er tenkt ut før, vi bidrar ikke alltid med noe originalt. Poenget er å trekke det gamle fram og gjøre det nytt i rette øyeblikk. 

Ser du et behov, så finn en løsning. Høye hæler på skoene ble funnet opp av en person som ble kysset på pannen. 

Sier Bibelen noe om jobbidealer? 

Ja, en hel del om holdninger og måter å takle ting på. 

Her vil jeg bare nevne ett ideal fra Paulus. Han sier: «Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære!» (1. Kor 10,31). Hverdagsinnsatsen skal ære Gud! 

Det innebærer at når folk ser på deg og den jobben de gjør, så sier de: For en stor Gud han og hun er i tjeneste for! 

Jesus sa: «Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen» (Matt 5,16). 

Et lys snakker ikke så mye, det bare lyser. Vi stirrer ikke på et lys. Men vi er glad for at lyset kaster glans over – og skaper klarhet i – alt vi har omkring oss. 

Hør på hvordan du snakker i dag. Er det lys i det? Klager du lite eller mye? 

En som vil være hverdagskristen, også på jobben, på skolen og i studiene, hører på Jesus og søker å gjenspeile en liten dråpe Jesus-liv i de dagene som blir så like hverandre. 

Men ingenting er likt eller ordinært hvis vi bruker anledningen til å gjøre det til noe ekstraordinært. 

Verden er breddfull av gode ideer til å lyse opp litt ekstra, det er bare å ta dem i bruk. 

Tilfredshet og glede i jobben føles ikke av dem som hele tiden stiller krav, men av dem som gir og ofrer litt. 

De opplever at kraften til å leve ikke svikter, men at de får når de gir. 

Jeg avslutter med enda et ord fra Bibelen: «Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!» (Kol 3,17). 

OPM061

Powered by Cornerstone